Udarbejde instruktioner/vejledninger til borgerrettede velfærdsteknologier

Målgruppe

EUX, Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

5 timer

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Eleverne skal gå i dybden med en selvvalgt velfærdsteknologi og udarbejde en instruktion/vejledning i anvendelse af den.

Dette forløb er blevet downloadet af 14 brugere.

Læringsmål

  • Eleven kan anvende viden om forskellige typer af teknologiske løsninger til at vejlede og instruere den ældre medicinske patient, pårørende og kollegaer i at anvende dem.

Beskrivelse

Eleverne skal arbejde med at sætte sig ind i, hvordan en velfærdsteknologi fungerer og derefter forholde sig til, hvordan de vil instruere en konkret borger/pårørende/kollega i brugen af den.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.