Målgruppe

Diverse / Andet

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Vest)

Sammen med Life Science Innovation, Zibo Athene og SOSU Nord fokuserede vi på forskellige sansestimulerings hjælpemidler der bringer trivsel ind i menneskets liv og til konkret anvendelse i SOSU uddannelserne.
Se optagelserne direkte fra et højt innovativt velfærdsteknologisk Snoezel rum.

Beskrivelse

Se optagelsen og lad den faglige drøftelse være afsæt til, yderligere undersøgelse og vidensøgning af Snoezel som et tearpeutisk redskab, sansestimuli, til at skabe ro og balance i kroppen til forskellige målgrupper. Få inspiration til hvorledes Snoezel kan knyttes til en uddannelses- og læringsmæssig kontekst.
Hør refleksioner på hvad Snoezel helt konkret er og ikke mindst en drøftelse af Snoezel knyttet til en erfarings baseret- og evidens baseret rammen.

Du kan se optagelsen her

Følgende deltog i panelet:
Tina Skaarup Blenstrup, Zibo Athene
Trine Søby, Life Scince Innovation
Birgitte Rysgaard Larsen, SOSU Nord, støttefunktionen
Mette Gram Rugholm, SOSU Nord, udviklings og læringskonsulent
Rene M Larsen Videnscenterleder, Videnscenter for Velfærdsteknologi

Læringsmål

  • At få indsigt i hvad Snoezel er gennem en faglig dialog.
  • At få indsigt i hvorledes Snoezel kan anvendes i uddannelserne både borgerrettet og læringsmæssigt.
  • At motivere til at man får lyst til at undersøge og afprøve Snoezel ydereliger relateret til egen kontekst