Målgruppe

Diverse / Andet

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Ved denne liveoptagelse fortælles der om og vise hvordan en bariatri simulationsdragt, Kol simulationsdragt og Geriatri simulationsdragt tages på.

Elever prøver simulationsdragtene og kommer med deres umiddelbare oplevelser samt refleksioner over det at have en given simulationsdragt på.

Beskrivelse

Deltagere i panelet:
Lillian Gune, SSA elev
Mike Olsen, SSA elev
Stefan Bak, SSA elev
Lone Secher, Videnscenterkoordinator
Rene M larsen, Videnscenterleder

Se torsdagspanelet her

Læringsmål

  • At få vist hvordan simulationsdragterne bariatri, aldring og KOL tages på.
  • At få umiddelbare oplevelser fra elever, der har dragterne på.
  • At motivere til at man får lyst til selv af undersøge, anvende og afprøve simulationsdragterne i egen underviservisning eller læringskontekst.