Torsdagspanel: Simulation i en erhvervsfaglig/SOSU faglig kontekst – proces på SOSU Nord.

Målgruppe

Diverse / Andet

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen, Social- og sundhedshjælperuddannelsen, Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Se og find inspiration ved denne paneldebat omhandlende simulation som pædagogisk metode i en SOSUfaglig kontekst.
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg og SOSU Nord samarbejder i et projekt -"Kvalitet i erhvervsuddannelser via tværfagligt fokus".

Debatten tager afsæt i hvorledes projektet er med til at implementere og forankre simulation som pædagogisk metode på SOSU skolerne.

Dette forløb er blevet downloadet af 3 brugere

Læringsmål

  • At give SOSUfaglige undervisere inspiration til implementering og forankring af simulation som pædagogisk metode i SOSU uddannelserne.

Beskrivelse

Debatten kan findes på følgende link: Torsdagspanel

Slides og film anvendt ved debatten kan downloades.

Deltagere:
Projektleder Marianne Stage
Underviser Jette Svenningsen
Underviser Kia Hoffgaard
Underviser Helle Birkkjær
Videnscenterkoordinator Lone Secher

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.