Målgruppe

Diverse / Andet

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Vest)

Mange oplever nervøsitet når de skal præsentere og dele viden foran andre og andre bliver angste i daglige gøremål. Via eksponeringsterapi i VR kan man øve det at mestre sådanne udfordringer og træne det at håndtere de krav som er gennem uddannelsessystemet eller til at kunne begå sig i samfundet generelt.

Der findes forskellige teknologiske løsninger, som kan hjælpe elever på vej mod en højere og mere fokuseret faglighed og værktøjer til at træne nervøsitet og angst.

Beskrivelse

Deltagere i paneldebat:
Trine Urban, SPS-konsulent, SOSU Nord
Anna Stelvig, psykolog fra StudyMind
Anne Heino, filminstruktør fra Timestory VR
René M. Larsen, chef for Videncenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark

Se Torsdagspanelet her

Læringsmål

  • At skabe inspiration og give perspektiver til træning af kognitive og adfærdsmæssige færdigheder.