Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Et panel af fagpersoner drøfter anvendelse og implementering af DigiRehab. Se optagelserne med paneldebatten, der også indeholder en kort demonstration af træningsteknologien DigiRehab.

Beskrivelse

Se en inspirerende paneldebat om DigiRehab, træningsteknologi til ældre borgere med funktionsnedsættelse.
Der drøftes vigtigheden af, at SOSU-elever og personale selv får erfaringer med træningsteknologien for at understøtte borgerens motivation for træning.

Fire SOSU-skoler har allerede implementeret DigiRehab, her i blandt SOSU H og SOSU Nord. Undervisere og elever kan tilgå DigiRehab via deres Uni-Login.

Til Torsdagspanelet får eleverne:

  • Gennem en faglig dialog indsigt i hvad DigiRehab er.
  • Indsigt i hvordan DigiRehab anvendes i praksis.
  • Indsigt i at motivere til at man får lyst til at undersøge og afprøve DigiRehab yderligere i forhold til egen kontekst.

Panelet består af:

  • Niels Heuer, Direktør for DigiRehab
  • Mette Sangild Langdahl, Ergoterapeut og implementeringskonsulent i DigiRehab
  • Griet de Place, Velfærdsteknologisk konsulent
  • Jeanne Juul Jensen, Velfærdsteknologisk konsulent

Læs mere om DigiRehab

Læringsmål

  • Eleven kan med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang motivere og understøtte borgeren i fysisk aktivitet med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret

Materialet er blevet downloadet af 10 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.