Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

12 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Vest)

To dage med velfærdsteknologi og læringsteknologi hvor det didaktiske design har fokus på, at eleverne træner kompetencer til at begå sig i det 21.århundrede samtidig med, at de træner fagets mål og kompetencemål. Se filmklip: TEK-dage og 21st Century Skills

Beskrivelse

TEK-dagene er 2 velfærdsteknologiske dage, der er udviklet til elever på social- og sundhedsassistent uddannelsens 3.skoleperiode.
Dette materiale indeholder:
• En vejledning til TEK-dagene som koncept
• 7 set-ups med underviservejledning og en elevrettet udgave til print
• En videnslomme omhandlende en historisk tidsrejse fra 1.-4 industrielle revolution og det at være et lærende menneske i de forskellige tidslommer
Klik og hør mere: Videnslomme

Læringsmål

  • Kompetencemål 12: Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt tage initiativ til implementering af ny viden og teknologi.
  • Somatisk sygdom og sygepleje: 11. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi i sygeplejen til at medvirke ved implementering af nye teknologiske løsninger i forhold til borgeren/patienten og pårørende, herunder telemedicinske løsninger.
  • Kvalitet og udvikling: 8. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi og innovative processer til at medvirke til implementering af nye teknologiske løsninger og arbejdsgange i den sundhedsfaglige praksis, herunder medvirke i anvendelse af telemedicin.
  • Det sammenhængende borger patient forløb: 3. Eleven kan anvende viden om mundtlig og skriftlig kommunikation til selvstændigt at varetage dokumentation samt kunne udveksle data i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde
  • Det sammenhængende borger patient forløb: 4. Eleven kan anvende viden om kommunikation og vejledningsmetoder til selvstændigt at kunne informere, vejlede og instruere kolleger.

Materialet er blevet downloadet af 10 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.