TEK-dage og 21st Century Skills

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

12 timer 00 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen, Social- og sundhedshjælperuddannelsen, Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

To dage med velfærdsteknologi og læringsteknologi hvor det didaktiske design har fokus på, at eleverne træner kompetencer til at begå sig i det 21.århundrede samtidig med, at de træner fagets mål og kompetencemål. Se filmklip: TEK-dage og 21st Century Skills

Dette forløb er blevet downloadet af 9 brugere

Læringsmål

  • Kompetencemål 12: Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt tage initiativ til implementering af ny viden og teknologi.
  • Somatisk sygdom og sygepleje: 11. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi i sygeplejen til at medvirke ved implementering af nye teknologiske løsninger i forhold til borgeren/patienten og pårørende, herunder telemedicinske løsninger.
  • Kvalitet og udvikling: 8. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi og innovative processer til at medvirke til implementering af nye teknologiske løsninger og arbejdsgange i den sundhedsfaglige praksis, herunder medvirke i anvendelse af telemedicin.
  • Det sammenhængende borger patient forløb: 3. Eleven kan anvende viden om mundtlig og skriftlig kommunikation til selvstændigt at varetage dokumentation samt kunne udveksle data i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde
  • Det sammenhængende borger patient forløb: 4. Eleven kan anvende viden om kommunikation og vejledningsmetoder til selvstændigt at kunne informere, vejlede og instruere kolleger.

Beskrivelse

TEK-dagene er 2 velfærdsteknologiske dage, der er udviklet til elever på social- og sundhedsassistent uddannelsens 3.skoleperiode.
Dette materiale indeholder:
• En vejledning til TEK-dagene som koncept
• 7 set-ups med underviservejledning og en elevrettet udgave til print
• En videnslomme omhandlende en historisk tidsrejse fra 1.-4 industrielle revolution og det at være et lærende menneske i de forskellige tidslommer
Klik og hør mere: Videnslomme

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.