Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

15 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Vest)

SOSU Østjylland har anvendt en spørgeskemaundersøgelse til at kunne kortlægge elever og ansattes kendskab til bæredygtighed, heriblandt bæredygtighedsstrategier og -initiativer på skolen.

Beskrivelse

SOSU Østjylland har inviteret elever og ansatte på skolen til at besvare et spørgeskema. Spørgeskemaet omhandler elever og ansattes forståelse af bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål samt deres holdninger til disse. Endvidere handler spørgeskemaet om at undersøge elever og ansattes kendskab til bæredygtighedsstrategier og -initiativer på skolen. Det vedlagte spørgeskema er en redigerbar udgave, som kan anvendes af andre skoler – eksempelvis i forbindelse med at kortlægge et udgangspunkt, hvorfra fremtidige bæredygtighedsinitiativer kan udspringe.

Tid: Spørgeskemaet tager 5-10 min. at besvare.

Læringsmål

  • Respondenten kan udtrykke sin forståelse af bæredygtighed og FN's 17 verdensmål.
  • Respondenten kan udtrykke sine holdninger til bæredygtighed og FN's 17 verdensmål.
  • Skolen får indblik i, hvad skolens elever og ansatte forstår ved bæredygtighed og FN's 17 verdensmål, heriblandt hvilke holdninger der er til disse.
  • Skolen får indblik i, hvordan skolens elever og ansatte oplever skolens bæredygtighedsstrategier og -initiativer.