Simulation i en scenariebaseret kontekst

Målgruppe

EUD GF2, EUX, Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

6 timer 00 minutter

Fagområde

Social- og sundhedshjælperuddannelsen, Social- og sundhedsassistentuddannelsen, Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

I en ”gensplejsning” af simulationstænkning og scenariebaseret undervisning har vi integreret læringsteknologi i form af SimPad, iPad og iMovie.
Tryk på link og hør os fortælle om forløbet: Simulation i en scenariebaseret kontekst

Dette forløb er blevet downloadet af 15 brugere

Læringsmål

  • Jeg kan demonstrere korrekt sengeredning af seng uden borger
  • Jeg kan forklare og give eksempler på, hvad praktisk hjælp er
  • Jeg kan demonstrere korrekt håndvask
  • Jeg kan demonstrere korrekt håndhygiejne
  • Jeg kan gøre brug af de hygiejniske principper under praktisk hjælp
  • Produktionsmål: I kan i samarbejde og med fælles ansvar udarbejde en vejledningsfilm til elever i første praktikperiode
  • Produktionsmål: I kan i samarbejde og med fælles ansvar udarbejde en vejledningsfilm med faglige begrundelser i form af tale og/eller tekstbokse i filmen
  • Produktionsmål: I kan i samarbejde og med fælles ansvar udarbejde en vejledningsfilm der optages på iPad og redigeres i iMovie

Beskrivelse

Indenfor fokusområdet praktisk hjælp og hygiejne arbejder eleverne med læringsmål og produktionsmål, hvori træningen af kompetencerne kompetent kommunikation og kollaboration samt anvendelsen af læringsteknologi indgår.
Eleverne træner færdigheder ved hjælp af SimPad og laver vejledningsfilm ved hjælp af iPad og iMovie.
I debriefingen debriefes på både læringsmål, produktionsmål og anvendelsen af teknologier

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.