Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Dette simulationsforløb er tænkt anvendt på PAU på 2. skoleår.

Beskrivelse

Dette forløb er et simulations scenarie som tager udgangspunkt i den tilknyttede case om Oskar.
Eleverne inddeles i grupper og spiller et af fire scenarier, hvor I viser, hvordan I vil håndtere hændelsen i relation til 1) Oskar, 2) børnegruppen, 3) forældrene og 4) personalegruppen. Se nærmere beskrivelse i materialet (Zip fil)

Læringsmål

  • 16. Eleven kan anvende viden om inklusion og mangfoldighed til selvstændigt at understøtte inkluderende miljøer.
  • 13. Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske målgruppe samt reflektere over den professionelles ansvar for anerkendelse i samspillet og samværet.

Materialet er blevet downloadet af 31 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.