Målgruppe

Diverse / Andet

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer 30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Videnscenter for Velfærdsteknologi har afholdt en international simulationskonference med fokus på de allernyeste metoder, tendenser og megatrends inden for simulationsområdet.

I dette forløb kan du downloade undervisningsmateriale fra workshop A4 Kobling af teori og praksis med tværsektorielle eksempler af Manja Bjerring Rothenberg, underviser, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens samt uddannelsesanvarligsygeplejerske, Regionshospitalet Horsens.

Beskrivelse

Kobling af teori og praksis med tværsektorielle eksempler

Oplægget omhandler hvordan simulation kan anvendes til at koble teori og praksis mhp. at styrke elevernes læring.
Der vises eksempler på simulation fra både skole- og praktikforløb.
I praktik 3 anvendes simulation tværsektorielt for at bidrage til læringsforløb omhandlende overgange i patientens/borgerens forløb.

Læringsmål

Materialet er blevet downloadet af 8 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.