Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

180 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Vest)

Eleverne møder service og kommunikationsrobotten Sanbot og udforsker robottens anvendelsesmuligheder for interaktion med mennesker

Beskrivelse

Dette set-up er udviklet og afprøvet til elever på social- og sundhedsassistentuddannelsens 3.skoleperiode, men anbefales til alle grundforløb og hovedforløb indenfor sundhed, omsorg og pædagogik.
Eleverne møder service og kommunikationsrobotten Sanbot og udforsker robottens anvendelsesmuligheder for interaktion med mennesker. Sanbot undersøges og eleverne arbejder problemløsende med en udfordring, de ikke kender svaret på. Der arbejdes med ”hands on” og Sanbot kodes til øvelser og taleinstruktion. Det understøtter elevernes teknologiforståelse; En faglig refleksion over hvornår Sanbot giver mening, hvem den giver mening for og på hvilken måde.

Læringsmål

  • Kompetencemål nr 12: Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt tage initiativ til implementering af ny viden og teknologi.
  • Fagmål: Somatisk sygdom og sygepleje avanceret niveau: Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi i sygeplejen til at medvirke ved implementering af nye teknologiske løsninger i forhold til borgeren/patienten og pårørende, herunder telemedicinske løsninger
  • Kvalitet og udvikling avanceret niveau: Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi og innovative processer til at medvirke til implementering af nye teknologiske løsninger og arbejdsgange i den sundhedsfaglige praksis, herunder medvirke i anvendelse af telemedicin

Materialet er blevet downloadet af 6 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.