Målgruppe

Diverse / Andet

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer 30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Videnscenter for Velfærdsteknologi har afholdt en international simulationskonference med fokus på de allernyeste metoder,
tendenser og megatrends inden for simulationsområdet.

I dette forløb kan du downloade undervisningsmateriale fra workshop A2 Refleksionskompetencer i sundhedsvæsenet og sundhedsuddannelserne af Louise Gerber, udviklingschef, Social- og Sundhedsskolen Syd.

Beskrivelse

Både i sundhedsvæsenet og sundhedsuddannelserne stilles der krav om refleksionskompetencer.
Gennem refleksion skal eleven koble skole og praksis samt tilpasse sin viden og færdigheder til den enkelte situation. Derfor er det nødvendigt at SOSU eleverne lærer og træner deres evne til refleksion gennem uddannelsen. I denne workshop givdes der et bud på, hvordan vejledere og undervisere kan understøtte social- og sundhedselevernes refleksive kompetencer.

Læringsmål

Materialet er blevet downloadet af 8 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.