Målgruppe

Diverse / Andet

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Vest)

På dette kursus præsenteres Virtual Reality og Greenscreen. Desuden indgår vi i dialog om, hvordan teknologierne kan knyttes til læring og anvendes ved de enkelte uddannelser.

Beskrivelse

Green Screen kan benyttes til at opstille scenarier, eksempelvis på en sengestue, et medicinskab eller lignende, hvor eleven får mulighed for at øve SOSU faglige situationer.

Anvendelsen af Virtual Reality kan give en meget stor grad af indlevelse. Eleven får således en højere grad af indlevelsesevne, end hvis man eksempelvis trænede med en medstuderende. Virtual Reality kan også indeholde dilemmafilm, hvor man kan opleve forskellige situationer fra forskellige perspektiver. Eksempelvis kan eleven få oplevelsen at at være ramt af demens, hvor man på den måde kan sætte sig i borgerens sted.

Virtual Reality gør træningen af velfærdsteknologierne tilgængelige uanset tid og sted. Nogle af teknologierne er store og tunge eller kun tilgængelige få steder. Med den virtuelle platform har eleven mulighed for at træne teknologierne.

I Virtual Reality er det eksempelvis også muligt at træne sårbare situationer uden konsekvenser, og uden at nogen kommer til skade. Den virtuelle verden er blandt andet med til at sætte et mere realistisk præg på at træne blufærdige situationer som eksempelvis at hjælpe et andet menneske med at gå på toilet, eller løfte en person ud af en plejeseng. Hvor og hvornår man vil.

Læringsmål

  • Formålet er, at deltagerne får viden om teknologien mhp. anvendelse samt bibringe sparring for relevans i forskellige undervisningskontekst.

Materialet er blevet downloadet af 4 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.