Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

15 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Vest)

Beebot og Bluebot er simple robotter, hvor elever i en legende og innovativ tilgang, kan arbejde med step-by-step programmering, logik og sekvenser. Bluebotten har bluetooth, og kan derfor styres og programmeres vha. en tablet. Eleverne kan angive en algoritme på tabletten via en app, og sende den trådløst til Bluebot, som vil udføre handlingen.

Beskrivelse

Denne film er én film af en række på ni introduktionsfilm, som alle findes på VFVVests portal med undervisningsforløb. Alle film er produceret med det formål, at dele viden samt inspirerer undervisere og deres elever til hvordan teknologierne såvel analoge som digitale kan anvendes i undervisningen.
De ni film tager afsæt i den pædagogiske metode; de 21.århundreds kompetencer: info.21skills. Hvor der skabes rammer for, at eleverne ikke kun taler om, lytter eller ser på. Eleverne får “hands-on”, prøver af, samarbejder, producerer og udfordres i at reflektere samt tænke kreativt. Det handler om udfordringer hvor læringsteknologi indgår som medierende artefakt for læringsprocessen. Med andre ord skabes der “øvebaner” hvor eleverne kan afprøve tanker, ideer, løsninger og begå masser af “fejl”.

Teknologierne er knyttet til Makerspace- tænkningen. Et Makerspace bidrager til at konkretisere det vitaliserende læringsmiljø, understøtter innovativ læring og giver initiativet til eleverne. Makerspace kombinerer analoge og digitale læringselementer. Der skabes rammer for at eleven er aktiv og producerende gennem kreativitet og innoverende processer.

Filmene er optaget med undervisere fra Social- og sundhedsuddannelserne, og faciliteres alle af læringskonsulent Brian Thousgaard. Filmfotograf Mathias Kindsholm har optaget og redigeret filmene.

Beebot og Bluebot
Beebot og Bluebot er simple robotter, hvor elever i en legende og innovativ tilgang, kan arbejde med step-by-step programmering, logik og sekvenser. Bluebotten har bluetooth, og kan derfor styres og programmeres vha. en tablet. Eleverne kan angive en algoritme på tabletten via en app, og sende den trådløst til Bluebot, som vil udføre handlingen. Det giver eleverne en oplevelse af sammenhængen mellem årsag og virkning gennem programmering og kodning.
Robotterne kan anvendes som læringsteknologi på alle social- og sundhedsfaglige uddannelser, og på alle niveauer. Eleverne vil i arbejdet med robotterne få udvidet deres viden og færdigheder, og igennem faciliterende læreprocesser, opnå større teknologiforståelse.
En teknologiforståelse der kan sættes i spil både i forhold til at forstå, hvordan fx en velfærdsteknologi som blodprøverobot kommer fra A til B, men også hvordan man kan bruge robotterne sammen med børn.

I denne video er der fokus på, hvordan teknologien er anvendt af elever på Social- og sundhedsuddannelsen i arbejdet med udvikling af et spil. Ved hjælp af Beeboten har eleverne koblet det fagfaglige med en teknologi – her i forhold til repetition af teori i et specifikt fag.

Teknologien kan lånes af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark via
De Mobileudstyrspakker

Læringsmål

  • At give en kort introduktion til teknologierne Bluebot og Beebot mhp. at kunne anvende teknologierne i undervisningen.

Materialet er blevet downloadet af 33 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.