Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

15 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Bare Conductive Touch Board anvendes til at afspille lydfiler, som afspilles ved berøring. Ved hjælp af strømledende maling, kan der laves fx lydcollager, infotavler mv.
Eleverne indspiller og optager selv lydfiler.
Kan anvendes til forskellige former for faglige fremlæggelser.

Beskrivelse

Denne film er én film af en række på ni introduktionsfilm, som alle findes på VFVVests portal med undervisningsforløb. Alle film er produceret med det formål, at dele viden samt inspirerer undervisere og deres elever til hvordan teknologierne såvel analoge som digitale kan anvendes i undervisningen.
De ni film tager afsæt i den pædagogiske metode; de 21.århundreds kompetencer: info.21skills. Hvor der skabes rammer for, at eleverne ikke kun taler om, lytter eller ser på. Eleverne får “hands-on”, prøver af, samarbejder, producerer og udfordres i at reflektere samt tænke kreativt. Det handler om udfordringer hvor læringsteknologi indgår som medierende artefakt for læringsprocessen. Med andre ord skabes der “øvebaner” hvor eleverne kan afprøve tanker, ideer, løsninger og begå masser af “fejl”.

Teknologierne er knyttet til Makerspace- tænkningen. Et Makerspace bidrager til at konkretisere det vitaliserende læringsmiljø, understøtter innovativ læring og giver initiativet til eleverne. Makerspace kombinerer analoge og digitale læringselementer. Der skabes rammer for at eleven er aktiv og producerende gennem kreativitet og innoverende processer.

Filmene er optaget med undervisere fra Social- og sundhedsuddannelserne, og faciliteres alle af læringskonsulent Brian Thousgaard. Filmfotograf Mathias Kindsholm har optaget og redigeret filmene.

Bare Conductive
Bare Conductive er en innovativ og legende teknologi, der kombinerer arbejdet med analog og digitale komponenter. Understøtter elevernes problemløsende og producerende tilgange til læring og teknologier.

Bare Conductive Touch Board anvendes til at afspille lydfiler, som afspilles ved berøring. Ved hjælp af strømledende maling, kan der laves fx lydcollager, infotavler mv.
Eleverne indspiller og optager selv lydfiler.

Undervisere har gode erfaringer ved anvendelse i forbindelse med fagene; somatisk sygdomslære, farmakologi, (tablettens vej gennem systemet). Og ved mødet med borgerne, hvor eleverne – i grupper, finder billeder af ældre borgere, optager spørgsmål som en ældre borger kunne stille. Grupperne afprøver hinandens plancher, samt øver kompetencen kollaboration. Dette samtidig med at teknologiforståelse bliver implementeret i opgaven.
Kan anvendes til forskellige former for faglige fremlæggelser.

Teknologien kan lånes af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark via
De Mobileudstyrspakker

Læringsmål

  • At give en kort introduktion til Bare Conductive mhp. at kunne anvende teknologien i undervisningen.

Materialet er blevet downloadet af 20 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.