Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Vest)

3D printer (Ultimaker 2) kan anvendes i forbindelse med ideudvikling og efterfølgende at konstruere og producere en prototype. Se filmen hvor der fortælles om 3D design og 3D print.

Beskrivelse

Denne film er én film af en række på ni introduktionsfilm, som alle findes på VFVVests portal med undervisningsforløb. Alle film er produceret med det formål, at dele viden samt inspirerer undervisere og deres elever til hvordan teknologierne såvel analoge som digitale kan anvendes i undervisningen.
De ni film tager afsæt i den pædagogiske metode; de 21.århundreds kompetencer: info.21skills. Hvor der skabes rammer for, at eleverne ikke kun taler om, lytter eller ser på. Eleverne får “hands-on”, prøver af, samarbejder, producerer og udfordres i at reflektere samt tænke kreativt. Det handler om udfordringer hvor læringsteknologi indgår som medierende artefakt for læringsprocessen. Med andre ord skabes der “øvebaner” hvor eleverne kan afprøve tanker, ideer, løsninger og begå masser af “fejl”.

Teknologierne er knyttet til Makerspace-tænkningen. Et Makerspace bidrager til at konkretisere det vitaliserende læringsmiljø, understøtter innovativ læring og giver initiativet til eleverne. Makerspace kombinerer analoge og digitale læringselementer. Der skabes rammer for at eleven er aktiv og producerende gennem kreativitet og innoverende processer.

Filmene er optaget med undervisere fra Social- og sundhedsuddannelserne, og faciliteres alle af læringskonsulent Brian Thousgaard. Filmfotograf Mathias Kindsholm har optaget og redigeret filmene.

3D printer – Ultimaker 2
Henvender sig til elever (og undervisere) der arbejder med ideudvikling, 3D design og ønsker at konstruere en prototype via 3D print.

Teknologien kan lånes af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark via
De Mobileudstyrspakker

Læringsmål

  • At give en kort introduktion til 3D printer mhp. at kunne anvende teknologien i undervisningen.

Materialet er blevet downloadet af 17 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.