Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

15 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Teknologier der er knyttet til MakeSpace-tanken sættes i spil på den pædagogiske assistentuddannelse, både i forhold til fagene, men også som til inspiration til, hvordan teknologier kan anvendes sammen med de børn PA’erne møder i deres praktikforløb.

Beskrivelse

Denne film er én film af en række på ni introduktionsfilm, som alle findes på VFVVests portal med undervisningsforløb. Alle film er produceret med det formål, at dele viden samt inspirerer undervisere og deres elever til hvordan teknologierne såvel analoge som digitale kan anvendes i undervisningen.
De ni film tager afsæt i den pædagogiske metode; de 21.århundreds kompetencer: info.21skills. Hvor der skabes rammer for, at eleverne ikke kun taler om, lytter eller ser på. Eleverne får “hands-on”, prøver af, samarbejder, producerer og udfordres i at reflektere samt tænke kreativt. Det handler om udfordringer hvor læringsteknologi indgår som medierende artefakt for læringsprocessen. Med andre ord skabes der “øvebaner” hvor eleverne kan afprøve tanker, ideer, løsninger og begå masser af “fejl”.

Teknologierne er knyttet til Makerspace- tænkningen. Et Makerspace bidrager til at konkretisere det vitaliserende læringsmiljø, understøtter innovativ læring og giver initiativet til eleverne. Makerspace kombinerer analoge og digitale læringselementer. Der skabes rammer for at eleven er aktiv og producerende gennem kreativitet og innoverende processer.

Filmene er optaget med undervisere fra Social- og sundhedsuddannelserne, og faciliteres alle af læringskonsulent Brian Thousgaard. Filmfotograf Mathias Kindsholm har optaget og redigeret filmene.

MakerSpace og PA:
Teknologier der er knyttet til MakeSpace-tanken sættes i spil på den pædagogiske assistentuddannelse, både i forhold til fagene, men også som til inspiration til, hvordan teknologier kan anvendes sammen med de børn PA’erne møder i deres praktikforløb.
I denne video præsenteres blandt andet teknologierne Makey Makey, Beebot, Bluebot, Dash&Dot, LittleBits, Easiscope og Bare Conductive.

Det eksperimenterende fællesskab som MakerSpace kan være, åbner op for pædagogiske og teknologiske processer, hvor både børn, elever og det pædagogiske personale får forudsætninger til at blive digitale verdensborgere. Børns leg, og undersøgelse og eksperimentering med digitale teknologier giver mening i både struktureret og ikke-struktureret leg, og giver mulighed for at bruge flere sanser. Programmering i teknologier som Makey Makey eller i Bluebot, foregår ikke kun ved en skærm, men får også børnenes taktile og auditive sanser i spil.

MakerSpace-tanken taler i særlig grad ind i de 2100 århundredes kompetencer. Et eksempel på dette er det kollaborative, hvor børn med forskellige interesser og evner kan arbejde sammen om, at få robotten Bluebot til at køre fra A til B, eller stave børnenes navn.

I faget Digital kultur på Den Pædagogiske assistentuddannelse arbejder elever med målpinde der taler ind i MakerSpace-tanken. På uddannelsen kan elever blive introduceret til teknologier, gennem refleksioner, leg og innovativ læring, opnå digital dannelse og teknologiforståelse. En forståelse de kan bringe ind i institutionerne, som digitale ambassadører, og klæde institutionen på til at kunne anvende teknologier meningsfuldt i leg og læring.

En del af teknologierne kan lånes af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark via
De Mobileudstyrspakker

Læringsmål

  • At give en kort introduktion til MakerSpace mhp. at kunne anvende teknologierne i undervisningen.

Materialet er blevet downloadet af 20 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.