Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

15 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Vest)

LittleBits er små elektroniske, magnetiske komponenter, der fungerer som en slags ”legoklodser”. Makedo er et tool-sæt indeholdende genanvendelige værktøj i hårdt plast.
Makedo og LittleBits understøtter innovativ læring, elevernes arbejde med designprocesser, Mock-ups og prototyper.

Beskrivelse

Denne film er én film af en række på ni introduktionsfilm, som alle findes på VFVVests portal med undervisningsforløb. Alle film er produceret med det formål, at dele viden samt inspirerer undervisere og deres elever til hvordan teknologierne såvel analoge som digitale kan anvendes i undervisningen.
De ni film tager afsæt i den pædagogiske metode; de 21.århundreds kompetencer: info.21skills. Hvor der skabes rammer for, at eleverne ikke kun taler om, lytter eller ser på. Eleverne får “hands-on”, prøver af, samarbejder, producerer og udfordres i at reflektere samt tænke kreativt. Det handler om udfordringer hvor læringsteknologi indgår som medierende artefakt for læringsprocessen. Med andre ord skabes der “øvebaner” hvor eleverne kan afprøve tanker, ideer, løsninger og begå masser af “fejl”.

Teknologierne er knyttet til Makerspace- tænkningen. Et Makerspace bidrager til at konkretisere det vitaliserende læringsmiljø, understøtter innovativ læring og giver initiativet til eleverne. Makerspace kombinerer analoge og digitale læringselementer. Der skabes rammer for at eleven er aktiv og producerende gennem kreativitet og innoverende processer.

Filmene er optaget med undervisere fra Social- og sundhedsuddannelserne, og faciliteres alle af læringskonsulent Brian Thousgaard. Filmfotograf Mathias Kindsholm har optaget og redigeret filmene.

LittleBits og Makedo
LittleBits er små elektroniske, magnetiske komponenter, der fungerer som en slags ”legoklodser”.
Eleverne kan sætte de magnetiske komponenter sammen, designe, arbejde med mock-ups og nye prototyper.
Makedo er et tool-sæt indeholdende genanvendelige værktøj i hårdt plast.
Makedo og littleBits, pap og Mock-up materiale understøtter innovativ læring, elevernes arbejde med designprocesser, Mock-ups og prototyper.

Littlebits og Makedo kan bruges til at understøtte elevernes teknologiske dannelse, ved at give en større indsigt i, hvordan teknologier virker, hvordan teknologier er sammensat – og til at bygge Mock-ups/teknologier der er målrettet den enkelte borger, eller elevens arbejdsplads.

Der er gode erfaringer med, at littleBits præsenteres struktureret for eleverne i små kredsløb ad gangen. Dette indtil eleverne bliver bekendte med komponenternes funktion.
Komponenter til de små kredsløb pakkes i adskilte poser som eleverne arbejder med i grupper. Grupperne kan efterfølgende inspireres af -og arbejde på tværs med, at sammensætte deres kredsløb.

Teknologien kan lånes af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark via
De Mobileudstyrspakker

Læringsmål

  • At give en kort introduktion til LittleBits og Makedo mhp. at kunne anvende teknologierne i undervisningen.

Materialet er blevet downloadet af 21 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.