Introduktionsfilm til LabDisc

Målgruppe

EUD GF2, EUX, Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

15 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen, Social- og sundhedshjælperuddannelsen, Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

GlobiSence (labdisc) er en trådløs datalogger der blandt andet kan måle og indsamle data på fx temperaturmålinger, lufttryk, luftfugtighed, ph, lyd, fart og UV.
Dataloggeren anvendes især på EUX i faget kemi, og i grundfaget naturfag på Social- og sundhedsuddannelserne.

Dette forløb er blevet downloadet af 5 brugere

Læringsmål

  • At give en kort introduktion til LabDisc mhp. at kunne anvende teknologien i undervisningen.

Beskrivelse

Denne film er én film af en række på ni introduktionsfilm, som alle findes på VFVVests portal med undervisningsforløb. Alle film er produceret med det formål, at dele viden samt inspirerer undervisere og deres elever til hvordan teknologierne såvel analoge som digitale kan anvendes i undervisningen.
De ni film tager afsæt i den pædagogiske metode; de 21.århundreds kompetencer: info.21skills. Hvor der skabes rammer for, at eleverne ikke kun taler om, lytter eller ser på. Eleverne får "hands-on", prøver af, samarbejder, producerer og udfordres i at reflektere samt tænke kreativt. Det handler om udfordringer hvor læringsteknologi indgår som medierende artefakt for læringsprocessen. Med andre ord skabes der "øvebaner" hvor eleverne kan afprøve tanker, ideer, løsninger og begå masser af "fejl".

Teknologierne er knyttet til Makerspace- tænkningen. Et Makerspace bidrager til at konkretisere det vitaliserende læringsmiljø, understøtter innovativ læring og giver initiativet til eleverne. Makerspace kombinerer analoge og digitale læringselementer. Der skabes rammer for at eleven er aktiv og producerende gennem kreativitet og innoverende processer.

Filmene er optaget med undervisere fra Social- og sundhedsuddannelserne, og faciliteres alle af læringskonsulent Brian Thousgaard. Filmfotograf Mathias Kindsholm har optaget og redigeret filmene.

LabDisc:
GlobiSence (labdisc) er en trådløs datalogger der blandt andet kan måle og indsamle data på fx temperaturmålinger, lufttryk, luftfugtighed, ph, lyd, fart og UV.
Data kan aflæses direkte på labdiscen, men den kan også kobles på appen Globilab.
Labdisc kan bruges af undervisere og elever i faget kemi på EUX, i grundfaget Naturfag, men også i de uddannelsesspecifikke fag på alle niveauer på Social- og sundhedsuddannelserne.
Elever på den pædagogiske assistentuddannelse vil kunne anvende den sammen med børn i SFO’er og i skolen, når der skal eksperimenteres og leges med naturfaglige emner.

Teknologien kan lånes af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark via
De Mobileudstyrspakker

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.