Elevproduceret undervisningsfilm via VR Sharecare og Greenscreen

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

4 timer 00 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Eleverne skal producere en undervisningsfilm via læringsteknologierne VR Sharecare og Greenscreen til en specifik målgruppe fx GF 2 elever eller SSA elever.

Dette forløb er blevet downloadet af 9 brugere

Læringsmål

  • Finde og anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemer
  • Anvende viden om instruktion til selvstændigt at skabe relation til modtager
  • Med afsæt i viden anvende digital redskaber til kommunikation og undervisning
  • Finde og anvende viden om kommunikation og vejledningsmetoder til selvstændigt at videreformidle den faglige viden til en specifik målgruppe - fx GF2 elever

Beskrivelse

Eleverne skal via VR Sharecare og Greenscreen udvikle en undervisningsfilm til en specifik målgruppe fx GF2 elever eller SSA elever

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.