Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 45 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Vest)

Eleverne sætter velfærdsteknologi i relation til udvalgte fagbegreber og emner gennem eksperimenterende tilgange. Eleverne arbejder så selvstændigt som muligt og søger at etablere kimen til at ”forholde sig nysgerrigt” til anvendelsen af velfærdsteknologi.

Beskrivelse

Formål med STEP 2: Velfærdsteknologi-vurdering. Læringsforløbet har til formål at rammesætte en proces, der ved eksperimenterende læringtilgange, giver mulighed for at sætte relevante fagbegreber og emner i relation til en velfærdsteknologi.

Underviser har selv mulighed for, at tilpasse hvor selvstændigt eleverne kan/skal arbejde og evt. vurdere hvor mange velfærdsteknologier og fagbegreber, der skal sættes i spil på én gang.

Et konkret læringsforløb kan rumme 4-5 elever pr. teknologi, som stilles til rådighed(udvælg eks. 5 step 2 læringsforløb/teknologier til en klasse med 25 elever).
*Download blot det ønskede antal ”Step 2-forløb” her på Videnscenterportalen.
Det er desuden muligt at booke Videncenterets mobile udstyrspakker, hvis der ønskes ekstra teknologi stillet til rådighed – se links under forløbet.

Læringsforløbet indeholder:
1)Slides som kan downloades i enten Keynote og Powerpoint(Opgavevejledning, fagbegreber/emner til udvælgelse, spørgsmål, definition af begrebet velfærdsteknologi samt links til introduktioner og viden om den konkrete teknologi)
2)En vurdering af læringsforløbet i arbejdet med de 21.århundrede kompetencer(og dertilhørende vurderingsnøgle)
3)Underviservejledning og mission/vision
Der henvises desuden til Videnscenterets ordbog: https://videnscenterportalen.dk/vfv/ordbog/

Forløbets udformning er inspireret af specialpædagogiske teknikker, som bl.a. er anvendt af SOSU Nords specialpædagogiske støtteteam.

Forløbet kan anvendes som det er. Du er også mere en velkommen til at anvende dele af det eller måske bare lade dig inspirere…

*NB: Du kan på Videnscenterportalen finde et STEP 1 forløb over samme velfærdsteknologi taksonomisk målrettet grundforløb 2.

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål, kommentarer, gode idéer mv.

Læringsmål

  • Bud på SSH fag: Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering(16375); personlig hjælp, omsorg og pleje(16374).
  • Bud på SSA fag: Kvalitet og udvikling(16386); Somatisk sygdom og sygepleje(16387); Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering(16390).
  • Bud på PA fag:Kommunikation i den pædagogiske praksis(13648); Sundhed i den pædagogiske praksis((13748); Arbejdsmiljø og ergonomi(14039).

Materialet er blevet downloadet af 3 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.