Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

26 timer

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Randers Social- og Sundhedsskole har udviklet et valgfag til pædagogisk assistent-uddannelsen. Fremtiden efterspørger bæredygtighed og konkret handling på verdensmålene, og det er blevet tydeligt, at erhvervsskolerne har et ansvar for at klæde eleverne på, således at de også kan arbejde med bæredygtighed. Eleverne skal være rollemodeller og bidrage til dannelse af bæredygtigt mindset blandt de børn, unge og brugere, som de arbejder med i praksis og på deres kommende arbejdsplads.

Beskrivelse

Det bæredygtige valgfag igangsætter faglige og refleksive processer, der understøtter elevernes tilegnelse af viden og forståelse omkring verdensmålene. Herfra fremmes elevernes muligheder for at begribe problemstillingerne, gribe til initiativer og gøre handlinger i deres eget liv og arbejdsliv, der understøtter bæredygtigheden.

Eleverne skal udvikle, producere og formidle et materiale, et produkt, illustrationer eller lignende, der igangsætter faglige og refleksive processer, som kan understøtte at praksis tilegner sig en viden og forståelse omkring verdensmålene. Målgruppen for denne kommunikation kan både være i børnehøjde, rettet mod brugere/borgere eller direkte til personale, forældre og samarbejdsrelationer.
Valgfaget retter sig både mod daginstitution og specialinstitutioner.

Varighed:

 • Valgfaget består af 5 dages undervisning, hvor der arbejdes med viden om bæredygtighed samt implementering af arbejdet i den pædagogiske praksis.
 • Det er muligt at “plukke” i materialet, såfremt det skal bruges i en anden kontekst end valgfag.

Formål:

Randers Social – og Sundhedsskole ønsker at arbejde med pædagogisk assistentelevers tilgang til arbejdet med bæredygtighed i det pædagogiske arbejde, således at de både kan tænke, reflektere, udvikle, tilrettelægge og handle ud fra et bæredygtigt mindset.

Eleverne skal være rollemodeller og bidrage til dannelse af bæredygtighed blandt de mennesker/borger/bruger de arbejder med professionelt i deres arbejde.

 • Eleverne får kendskab til begrebet bæredygtighed herunder de 17 verdensmål.
 • Eleverne får viden og ideer til at arbejde med bæredygtighed og verdensmålene i den pædagogiske praksis.
 • Eleverne bliver undervist om bæredygtighed og verdensmål. Der er et særligt fokus på verdensmål 12.
 • Eleverne udarbejder formidling, der informerer og inspirerer til bæredygtig adfærd.

Valgfaget er opbygget ud fra følgende overskrifter:

 • Oplæg med henblik på indsigt i de 17 verdensmål og bagvedliggende intentioner
 • Oplæg om verdensmål 12 og dertilhørende delmål i relation til institutionspraksis
 • Virksomhedsbesøg
 • Tematisk vidensbank med linksamling
 • Gruppearbejde + idégenerering
 • Innovativ udarbejdelse og fremlæggelse af produkt
 • Transformative læreprocesser med dialog
 • Præsentation for praksis/institution
 • Afsluttende refleksion og evaluering

To underviser er koblet på planlægning og udførelse af valgfaget. Forløbet veksler imellem undervisning på skolen og virksomheds- og institutionsbesøg. Underviser skal regne med et vist planlægningsarbejde i forhold til formidling af eksterne kontakter samt planlægning af ud-af-huset af aktiviteter.

Målgruppe:

Valgfaget retter sig både mod daginstitution og specialinstitutioner. Pædagogisk assistenthold har forskellige forudsætninger for at tilrettelægges institutionsbesøg (praktikbesøg) og dermed kommer valgfaget til at fungere i tæt samarbejde med praksis:

 1. Valgfaget knyttes til nogle af elevernes egne arbejdspladser (Merit-elevers egne arbejdspladser)
 2. Valgfaget knyttes til nogle af elevernes praktikpladser (Praktikplads evt. på 2. skoleperiode)
 3. Underviseren finder en egnet institution, der kan danne udgangspunkt for valgfaget

Læringsmål

 • Eleverne kan anvende teori og viden om bæredygtighed.
 • Eleverne har en opsøgende og undersøgende tilgang til at opnå ny viden om bæredygtige tiltag.
 • Eleverne bidrager selv med ideer og handlinger til arbejdet.
 • Eleverne har kendskab til centrale begreber indenfor bæredygtighed.
 • Eleverne har viden om det bæredygtige mindset.
 • Eleverne kan udvikle differentierede formidling.
Materialet er blevet downloadet af 2 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.