Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

4 timer

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

I dette forløb arbejder SSA-eleverne med online træningsplatformen DigiRehab.

Beskrivelse

I dette forløb skal eleverne først producere en case, som efterfølgende bearbejdes i online træningsplatformen DigiRehab, hvor de skal have indsigt i oprettelse af borger, screening af borger og analyse af borgerens aktivitet.

Forløbet er tiltænkt tema 8 i Social- og sundhedassistentuddannelsen.

Læringsmål

  • Eleven kan anvende viden om kliniske vurderinger og screenings-værktøjer til at foretage relevante faglige vurderinger i den tværfaglige forebyggende indsats i forhold til den enkelte borgers/patients sundhedstilstand.
  • Eleven kan anvende viden om trænings- og handleplaner til at indgå i et tværfagligt samarbejde, der understøtter den samlede rehabiliterings-proces af borgeren/patienten.

Materialet er blevet downloadet af 13 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.