Målgruppe

EUD GF2

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Vest)

Eleverne får kendskab til velfærdsteknologi gennem eksperimenterende tilgange. Eleverne arbejder så selvstændigt som muligt og søger at etablere kimen til at ”forholde sig nysgerrigt” til anvendelsen af velfærdsteknologi.

Beskrivelse

Formål med STEP 1: Læringsforløbet har til formål at give eleven kendskab til forskellige velfærdsteknologier ved eksperimenterende læringstilgange.

Der er fokus på handson og overordnet vurdering af anvendelsesmuligheder/hvad teknologien kan kontra målgrupper.

Underviser har selv mulighed for, at tilpasse hvor selvstændigt eleverne kan/skal arbejde og evt. vurdere hvor mange velfærdsteknologier, der skal sættes i spil på én gang.

Et konkret læringsforløb kan rumme 4-5 elever pr. teknologi, som stilles til rådighed(udvælg eks. 5 step 1 læringsforløb/teknologier til en klasse med 25 elever).
*Download blot det ønskede antal ”Step 1-forløb” her på Videnscenterportalen
Det er desuden muligt at booke Videncenterets mobile udstyrspakker, hvis der ønskes ekstra teknologi stillet til rådighed – se links under forløbet.

Læringsforløbet indeholder:
1)Slides som kan downloades i enten Keynote og Powerpoint(Opgavevejledning og spørgsmål, definition af begrebet velfærdsteknologi samt links til introduktioner og viden om den konkrete teknologi)
2)En vurdering af læringsforløbet i arbejdet med de 21.århundrede kompetencer(og dertilhørende vurderingsnøgle)
3)Underviservejledning og mission/vision
Der henvises desuden til Videnscenterets ordbog: https://videnscenterportalen.dk/vfv/ordbog/

Forløbet kan anvendes som det er. Du er også mere en velkommen til at anvende dele af det eller måske bare lade dig inspirere…

*NB: Du kan på Videnscenterportalen finde et STEP 2 forløb over samme velfærdsteknologi taksonomisk målrettet hovedforløbene.

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål, kommentarer, gode idéer mv.

Læringsmål

  • Kompetencemål 13(PA)§3 stk 2: Aktuel velfærdsteknologi og digitale medier, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde, under hensyntagen til målgruppen.
  • Kompetencemål 10(SSH/SSA)§3 stk 2: arbejdsrelaterede digitale og velfærdsteknologiske hjælpemidler.

Materialet er blevet downloadet af 12 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.