Behov

Behov i institutioner, organisationer m.m.
Hvilke faglige, økonomiske, etiske behov er der for indsatsen?
Hvilke data peger på et behov?

Ved ”behov” ses der nærmere på, hvad behovet, der ligger til grund for forandringsprocessen, er. Hvorfor gør vi, som vi gør?
Det er essentielt, at både ledere og medarbejdere tør stille spørgsmål til behovet og forandringsprocessen, da det er i refleksionen over disse spørgsmål, at det sikres, at organisationen er på vej i den ønskede retning. Det er vigtigt at være opmærksom på, at medarbejdere kan være bekymrede for konsekvenserne, hvis de sætter spørgsmålstegn ved processer og arbejdsgange. Derfor kan ledere med fordel være opmærksomme på at skabe en kultur, som fremmer accepten af spørgsmål og hensigtsmæssig kommunikation. (Stegeager, N. & Suhr, N. (2019). Organisationens tre essentielle spørgsmål. Lederliv)

Hvis du vil vide mere om behov se nedenstående

Du kan læse mere om implementeringsmodellen her