Webinar - online undervisning i Corona lockdown

Dato / Tid

1. juli 2020

Kl. 14:00 - 15:00

Sted

Zoom - linket modtages ved tilmelding

80% af underviserne blev uden forudgående erfaringer kastet ud i online undervisning. Eleverne har fået mere vejledning og feed back, siger over 50% af underviserne. Er eleverne blevet dygtigere? Hør mere om indhold, erfaringer og tilrettelæggelse af online undervisning og få nogle fremtidsperspektiver på online undervisning.

Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst og Vest har lavet en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse omkring online undervisning under COVID-19 lockdown. Undersøgelserne giver dig viden om baggrund, undervisningsplanlægning-, differentiering,- og gennemførelse og andre erfaringer med onlineundervisning samt vurdering af elevernes holdninger og udbytte af den ’nye’ undervisningsform.

Undersøgelsen bestod af 374 respondenter i den kvantitative undersøgelse, heraf blev lavet 11 kvalitative interviews i Øst- og Vestdanmark.

Den 1. juli afvikler videnscentrene et webinar, som præsenterer dig for set up og resultater fra undersøgelsen samt informerer om det videre forløb i forhold til undersøgelsen.

Efter webinaret bliver der udarbejdet en samlet rapport for hele SOSU-sektoren med resultater og en Pixi-udgave med hovedkonklusionerne.


Tilmelding

Meld dig til webinaret ved videnscenterkoordinator Thomas K. Eggersen teg@sosufvh.dk.
Webinaret afvikles over Zoom og linket modtager du på mail d. 1. juli om formiddagen.

Har du spørgsmål?

Thomas K. EggersenKoordinator +45 21 44 68 62teg@vfvvest.dk