VR konference 2023

Dato / Tid

6. september 2023

Kl. 9:00 - 15:00

Sted

SOSU Østjylland
Hedeager 33, 8200 Aarhus

Glæd dig til d. 6. september, hvor vi afholder en konference om Virtual Reality.

Konferencens emne er: Et pædagogisk og didaktisk fokus på udbyttet af brugen af VR
Hvorfor anvende Virtual Reality i den sundhedsfaglige- og pædagogiske undervisning?

Du vil høre spændende oplæg om seneste forskning inden for VR og hvad der rør sig her og nu.

På dagen kan du deltage i workshops under temaet: Anvendelse af VR i praksis.

Tilmeld dig konferencen her

Program

Kl. 09.00 – 9.30 Registrering og morgenkaffe

Kl. 09.30 – 9.40 Velkomst v/ direktør Anette Schmidt Laursen fra SOSU Østjylland

Kl. 09.45 – 10.30 Forskning om læring og træning med Virtual Reality, hvor er vi og hvor er vi på vej hen? v/ Guido Makransky, professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet, og grundlæggeren af Virtual Learning Lab

Kl. 10.30 – 10.45 Pause

Kl. 10.45 – 11.15 Simulationer og Virtual Reality i naturfagsundervisningen – hvordan i praksis? v/ Karen Louise Møller, Special konsulent in Centre of Educational Development AU

Kl. 11.15 – 11.35 Udvikling af Studerendes Generiske Kompetencer Gennem Virtual Reality v/ Anders Kalsgaard Møller, lektor ved Institut for Kultur og læring og leder af forskningslaboratoriet Xlab – Design, Learning and Innovation, Aalborg Universitet & Anders Melbye, undervisningsassistent  ved Institut for Kultur og læring og en del af forskningslaboratoriet Xlab – Design, Learning and Innovation, Aalborg Universitet

Kl. 11.35 – 11.55 VR-medieret deltagelse og kollaborativ refleksion med afsæt i autentiske undervisningssituationer v/ Lucas Paulsen, Ph.d.-stipendiat, Aalborg Universitet/University College Nordjylland

Kl. 11.55 – 12.30 Frokost og Networking

Kl. 12.40 – 13.10 Workshop runde 1

Kl. 13.20 – 13.50 Workshop runde 2

Kl. 14.00 – 14.45 VR som læringsværktøj på social- og sundhedsuddannelserne v/ Vibe Aarkrog, lektor, DPU, Aarhus Universitet

Kl. 14.45 – 15.00 Afrunding på konferencen v/ videnscenterchef Maj Britt Weidinger

Tema for workshops: Anvendelse af Virtual Reality i praksis

Nedenfor kan du læse beskrivelser af workshops på dagen.

Workshop 1: VR i faget Somatisk sygdom og sygepleje på social- og sundhedsassistentuddannelsen

v/ Rikke Krogsgaard og Anja Schneidermann, SOSU Østjylland

En workshop med fokus på VR-didaktik i en kontekst af simulation, ved anvendelse af scenarier om KOL og aftenvagt på medicinsk afdeling.

VR-scenarierne er immersive VR og har fokus på sygeplejefaglige handlinger, det faglige skøn og handlemod.

Workshop 2: Praksis eksempel på 360 VR er anvendt pædagogisk og didaktisk i klasserummet
v/ Lisbeth Olesen, Uddannelseskonsulent, Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Denne workshop handler om hvordan 360VR er anvendt pædagogisk og didaktisk i klasserummet på et – Klar til SOSU-hold – et AMU-forløb for tosprogede. Formålet med forløbet er at gøre kursisterne klar til ufaglært arbejde i hjemmepleje eller på plejecenter og efterfølgende opstart på en SOSU-uddannelse.

Det fængende for mig var hvor meget undervisning jeg kunne bygge op over et 5 minutters VR-klip. Vi fik et fælles udgangspunkt og forforståelse at bygge teorien op over. Lige fra kultur, livshistorie til sundhed, livsstile og livsstilssygdomme. For de tosprogede gav det et billede af hvordan et dansk hjem kan se ud.” – Lisbeth Olesen

Workshop 3: Hvordan VR-briller anvendes i et forløb for dagplejere
v/ Britta Andersen – Underviser og uddannelseskonsulent i EVU, Efter- og videreuddannelsen på SOSU Østjylland

Denne workshop vil give et indblik i, hvordan VR-briller anvendes i et forløb for dagplejere. Herunder hvordan det helt konkret gribes an og hvilke erfaringer det har givet. På vejen hen til at begynde at anvende brillerne har der været barrierer, der skulle overvindes. Ikke mindst de mentale. De personlige erfaringer med den forudgående proces vil også blive præsenteret.

Workshop 4: Hvordan arbejder Region Sjælland med VR i kompetenceudviklingen af sundhedspersonalet
v/ Kenni Lars Rasmussen, Region Sjælland – Psykiatri

I denne workshop vil du kunne høre om hvordan man i Region Sjælland arbejder med VR i kompetenceudviklingen af sundhedspersonalet. Workshoppen tager udgangspunkt i VR produktioner anvendt i det psykiatriske fagområde.

Workshop 5: Hvordan VR didaktisk kan planlægges i eksisterende og nye læringsforløb
v/ Ida Lunddahl Bager RN, MSN og Christine Tram Widmer, RN, MSN

Hvordan kan VR didaktisk planlægges i eksisterende og nye læringsforløb.
Et komplekst VR-scenarie vil blive demonstreret, og det udfoldes, hvordan dette scenarie er planlagt i læringsforløbet.

Workshop 6: VR anvendt i anatomiundervisningen
v/ Gorm Høi Jensen, Lektor, Fysioterapeut, Master i Rehabilitering, Exam.MPT, UCL og Anne Sødring, Sentow, Studerende på fysioterapeutuddannelsen

Workshoppen handler om VR anvendt i anatomiundervisningen på 2. semester på fysioterapeutuddannelsen i Odense.
Dette set fra et studerende perspektiv og tillige et underviserperspektiv.

Hvad kan VR give til anatomiundervisningen? Hvad skal vi overveje didaktisk? Hvad er der af muligheder og begrænsninger ved brug af VR – kan man miste kontakten til de studerende?

Workshoppen tager sit udgangspunkt i et uddannelse 4.0 projekt afholdt i 2022/2023.
Det vil være muligt at afprøve programmet 3D Organon i workshoppen

Tilmelding til workshops

14 dage før konferencen får du tilsendt en mail med praktisk, hvori du skal vælge hvilke to workshops, som du gerne vil deltage i.


Praktisk information

Du tilmelder dig konferencen ved at klikke her

Konferencen er gratis, men ved udeblivelse opkræves et no-show feed på 500 kr.

Tid: 6. september kl. 09:00 – 15:00

Tilmeldingsfrist er d. 23. august

Sted: SOSU Østjylland, Hedeager 33, 8200 Aarhus

Letbanen går lige til døren fra Aarhus Hovedbanegård. Stå af ved Aarhus Universitetshospital (også selvom Rejseplanen siger Olof Palmes allé), så er du i vores baghave.

Busser: 6A stopper ved Hedeager/Brendstrupgårdsvej,
117, 118 og 200 stopper ved Randersvej/Skejbygårdsvej.

Parkering
Q-park udfører P-kontrol i tidsrummet 7 – 17 på alle hverdage. I dette tidsrum skal gæster registrere deres bil i skolens reception.

Har du spørgsmål?

Thomas EggersenVidenscenterkoordinatorteg@sosufvh.dk