Dato / Tid

29. januar 2020

Kl. 9:00 - 15:30

Sted

Økolariet
Dæmningen 11
7100 Vejle

Den 29. januar 2020 afholder Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark (FLUID) en konference om Virtual Reality i undervisningen.

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark holder, i forbindelse med FLUIDs konference, et oplæg omkring anvendelse af Virtual Reality i undervisingen.

 

Koordinator Thomas K. Eggersen vil blandt andet fortælle, hvordan videnscentret bruger VR på SOSU-skolerne til at udvikle og styrke elevernes kompetencer, herunder ViVA – hvordan det kan understøtte elevers læring. Dertil vil deltagerne blive præsenteret for en række surveys, videnscentret har foretaget omkring brugen af Virtual Reality i undervisningen både med elev- og underviserperspektiv.

Endeligt vil det være muligt for deltagerne at afprøve en række Virtual Reality teknologier og efterfølgende reflektere over oplevelsen.

 

På FLUIDs konference får deltagerne desuden kendskab til VRs potentiale inden for andre brancher eksempelvis flyteknikere og der vil blive drøftet hvorfor og hvor VR gør en forskel i undervisningen.


Om FLUID

Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark er en medlemsorganisation for private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer, der beskæftiger sig med fleksible og digitale lærings- og undervisningsformer.

Læs mere om FLUID.