TORSDAGSPANELET DRØFTER: Undervisningsforløb

Dato / Tid

10. oktober 2019

Kl. 14:00 - 14:30

Sted

Videnscentrets Facebook
/ SOSU Nord, På Sporet 8A
9000 Aalborg

Den 10. oktober holder vi, i forbindelse med Torsdagspanelet, vores andet virtuelle faglærernetværksmøde.
Emnet bliver Videnscenterportalen og undervisningsforløb

Emne

Emnet er undervisningsforløb på Videnscenterportalen.

Vi holder paneldebat, videndeler og har dialog om anvendelse af forløb i konkrete undervisningskontekst.

 • Hvordan ligger man forløb op på portalen? Hvordan kan forløb give inspiration og supplere undervisning?
 • Hvilken didaktisk ramme er forløbene tænkt ind i – bl.a. 21. århundredes kompetencer ?
 • Hvilke erfaringer har undervisere relateret til at uploade undervisningsforløb?

  Hvad skal jeg forvente?

  Sessionen vil indeholde: 

  1. En præsentation af panelet ved videnscenterkoordinator Lone Secher
  2. En kort præsentation af Videnscenterportalen, herunder generelt om undervisningsforløb, men med fokus på fremgangsmåde og anvendelse
  3. Dialog med undervisere om undervisningsforløb, eksempelvis med afsæt i læring, brug, fremtiden, bekymringer, videreudvikling og lignende
  4. Mulighed for at stille spørgsmål til både videnscenterkoordinator og undervisere

  Torsdagspanelet består ikke af eksperter, som fortæller om en teknologi. Det er i stedet et panel af undrende og nysgerrige fagpersoner, som giver deres umiddelbare kommentarer og spørgsmål og som indgår i dialog om teknologien ud fra deres faglige perspektiver.


  Hvordan tilmelder jeg mig?

  Det kræver ingen tilmelding. Vi livestreamer Torsdagspanelet via Facebook, og det eneste det kræver, er du er inde på vores side kl. 14, når vi går i gang.