TORSDAGSPANELET DRØFTER: kognitiv træning og eksponeringsterapi i VR

Dato / Tid

29. oktober 2020

Kl. 14:00 - 14:30

Sted

https://www.facebook.com/VFVVEST

Flere elever oplever nervøsitet, når de skal præsentere og dele viden foran andre. Andre bliver angste i daglige gøremål. Via eksponeringsterapi i VR kan man lære at mestre disse udfordringer og træne sig til at kunne håndtere de krav, som er gennem uddannelsessystemet eller til at kunne begå sig i samfundet generelt.
Torsdagspanelet sætter fokus på, hvordan elever i VR kan træne kognitive og adfærdsmæssige færdigheder via StudyMind og Timestory VR.

Emne

Der findes forskellige teknologiske løsninger, som kan hjælpe elever fra SOSU-Skolerne på vej mod en højere og mere fokuseret faglighed og værktøjer til at træne nervøsitet og angst både på deres egen vej gennem uddannelse, og til at hjælpe de forskellige målgrupper, mange vil møde i deres praksis efter endt uddannelse.

Panelet sætter fokus på, hvordan man i VR kan træne kognitive og adfærdsmæssige færdigheder via det virtuelle træningsunivers StudyMind og VR-scenariererne Timestory VR.


Hvad skal jeg forvente?

Sessionen vil indeholde: 

  1. En præsentation af panelet v/ Rene M. Larsen – videnscenterleder.
    Panelet består af: Anna Stelvig – psykolog fra StudyMind, Anne Heeno – filminstruktør – Timestory VR og Trine Urban – SPS-Koordinator på SOSU Nord
  2. En kort præsentation af StudyMind og TimeStory VR
  3. Dialog om, hvordan elever i VR kan træne kognitive og adfærdsmæssige færdigheder.
  4. Mulighed for at stille spørgsmål til panel

Hvordan tilmelder jeg mig?

Det kræver ingen tilmelding.
Vi livestreamer Torsdagspanelet via Facebook, og derfor skal du kun være inde på vores side kl. 14, når panelet starter.


Om dagens panel

Studyminds

Med StudyMinds virtuelle træningsunivers, kan studerende træne sig helt klar til deres næste præsentation/fremlæggelse.
Formålet er at styrke deres faglige formidling, reducere nervøsitet samt øge deres selvtillid så de kan opnå større gennemslagskraft når det virkelig gælder.

Studyminds løsning kan tilgås via deres app studentMind 24/7 og 365 dage om året. Det kan være en digital håndsrækning til de mange præstationspressede elever samt være et supplerende værktøj til træning af faglig formidling og nervøsitetshåntering for lærere og studievejledere.

Forskningsmæssigt er der belæg for at træning i VR styrker både indlæring, formidling og den mental robusthed. Læs mere på Studyminds hjemmeside.

Timestory VR

Timestory VR består primært af VR filmskabere, som skaber realistiske VR-scenarier, hvor brugeren kan opleve at være blandt andre mennesker og skulle håndtere svære situationer. Timestory VR arbejder med taleinteraktion, som en af de første firmaer i verden som betyder, at brugeren også kan tale til karaktererne, som så reagerer på, hvad brugeren siger. Dette gør oplevelserne mere realistiske og kan bl.a. bruges til træning i konflikthåndtering, samarbejde, socialisering, small talk mm.
Timestory VR har tidligere skabt produktet “VR Exposure”, som har vundet pris for at kunne hjælpe borgere med social angst. De er pt. i gang med VR til alkoholafvænning og VR-træning til socialisering på en arbejdsplads. VR Exposure og VR socialiseringstræning kan tilgås via deres hjemmeside.