OPLÆG: Det 21. århundredes kompetencer i en social- og sundhedsfaglig kontekst

Dato / Tid

2. december 2021

Kl. 10:00 - 15:00

Sted

Online - ZOOM

Glæd dig til den 2. december, hvor videnscentret afholder online pædagogisk dag i en social- og sundhedskontekst. Temaet bliver det 21. århundredes kompetencer.

Online pædagogisk dag er en dag, hvor vi samler forskellige fagligheder inden for SOSU-verdenen. Du vil høre faglige oplæg blandt andet omkring 21st Century Skills og blive klogere på, hvordan de kan benyttes i forhold til videnscenterets fokusområder: onlineundervisning, simulation, rekruttering og innovativ læring.

Arrangementet afvikles på Zoom fra kl. 10-15. Såfremt du ikke har mulighed for at deltage hele dagen, har vi opdelt arrangementet, så du kan deltage om formiddagen eller eftermiddagen.

Program

Kl. 10.00 Velkomst v. Henrik Steenstrup, videnscenterchef, Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark

Kl. 10.10 21st Century skills – Et historisk og nutidigt blik på begrebet 21st Century skills v. Ulf Dalvad Berthelsen, mag.art, ph.d og lektor, AU/DPU

Kl. 11.10 Kort pause

Kl. 11.20 21st Century skills og arbejdet med kompetencenøglerne i en SOSU-faglig kontekst v. Lotte Schulz lærings- og udviklingskonsulent, SOSU Nord og Kit Nørskov Jensen, videnscenterkoordinator SOSU Syd

Kl. 11.40 21st Century skills – Det fysiske/hybride læringsrum v. Lotte Schulz og Kit Nørskov Jensen

Kl. 12.00 Frokostpause

Kl. 13.00 21st Century skills og 4 fokusområder

Vælg et spor:

  • Spor 1: Online undervisning
  • Spor 2: Simulation
  • Spor 3: Innovativ læring
  • Spor 4: Rekruttering til SOSU-faget

Kl. 13.50 Kaffepause

Kl. 14.10 Paneldebat: Kan 21st Century Skills gøre SOSU-uddannelserne mere attraktive
og hvordan kan kompetencerne understøtte rekruttering?

Panelet består af:

  • Ulf Dalvad Berthelsen, lektor, AU/DPU
  • Lotte Dalegaard Pedersen, direktør, SOSU Syd
  • Michael Esmann, sekretariatschef, Danske SOSU Skoler
  • Jesper Hermansen, faglig sekretær, FOA Nordjylland

Kl. 14.45 Opsamling og afslutning på dagen v. Thomas Eggersen, videnscenterkoordinator, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens


Tilmelding

Du tilmelder dig ved at sende en mail til Videnscenterkoordinator Thomas Eggersen.

 

Hold øje her på siden og på videnscentrets Facebook, hvor vi løbende vil fortælle mere om arrangementet.

Har du spørgsmål?

Thomas EggersenVidenscenterkoordinatorteg@sosufvh.dk