Online pædagogisk dag

Dato / Tid

2. december 2021

Kl. 9:00 - 15:00

Sted

Online - ZOOM

Glæd dig til den 2. december, hvor videnscentret afholder online pædagogisk dag i en social- og sundhedskontekst. Temaet bliver 21. århundredes kompetencer.

Online pædagogisk dag er en dag, hvor vi online samler forskellige fagligheder inden for SOSU-verdenen. Du vil høre faglige oplæg blandt andet omkring 21st Century Skills og blive klogere på, hvordan de kan benyttes i forhold til videnscenterets fokusområder: onlineundervisning, simulation, borgerrettet velfærdsteknologi og innovativ læring.

Program

Kl. 10.00 Velkomst v. Videnscenterchef Rene M. Larsen, VFV Vest

Del 1. 21st Century Skills i en social- og sundhedsfaglig kontekst

Kl. 10.10 21st Century Skills – Et historisk blik på begrebet 21st Century Skills v. Ulf Dalvad Berthelsen, AAU/DPU

Kl. 11.00 21st Century Skills og arbejdet med kompetencenøglerne i folkeskolen v. Ture Reimer Mattesen

Kl. 11.25 Kort om projekt 21st Century Skills i VFV Vest v. projektleder Pernille Rohde, VFV Vest

Kl. 11.40 21st Century Skills – Det fysiske læringsrum v. Lene Munk Larsen & Pernille Rohde, VFV Vest

Kl. 12.00 Frokostpause

Kl. 13.00 – 14.00 Koblingen mellem 21st Century Skills og VFV Vests 4 fokusområder
Vælg et af 4 spor

  • Spor 1: Online undervisning og 21st Century Skills – Hvordan kan vi tænke kompetencerne ind i vores online undervisning?
  • Spor 2: Simulation og 21st Century Skills – Koblingen mellem simulation og kompetencerne
  • Spor 3: Innovativ læring og 21st Century Skills v. Pernille Rohde og Lene Munk Larsen
  • Spor 4: Borgerrettet velfærdsteknologi og 21st Century Skills

Kl. 14.00 – 14.10 Kaffepause

Kl. 14.10 – 14.45 Paneldebat: 21st Century Skills i en social og sundhedsfaglig kontekst – Hvor er vi og hvor skal vi hen?

Kl. 14.45 Opsamling og afslutning på dagen v. Thomas Eggersen, VFV Vest


Tilmelding

Du tilmelder dig ved at sende en mail til Videnscenterkoordinator Thomas Eggersen.

 


Hold øje her på siden og på videnscentrets Facebookside, hvor vi løbende vil fortælle mere om arrangementet.

Har du spørgsmål?

Thomas Eggersen Videnscenterkoordinator

Skriv en kommentar