Netværksmøde VR og Velfærdsteknologi

Dato / Tid

15. maj 2023

Kl. 14:30 - 15:30

Sted

Online via Teams

Deltag i netværksmødet hvor vi mødes online og vidensdeler på tværs af faglighed og funktion.

På mødet får du mulighed for at tale nærmere om et givent emne emner og fortælle hvilke udfordringer du møder, og hvilke gode initiativer du har på din lokale SOSU-skole.

Temaerne starter med et kort pitch om egne erfaringer med temaet. Til dette netværksmøde er temaerne:

Virtual Reality

Dialog om hvilke VR-film vi anvender i undervisningen og hvordan vi anvender dem.

Målgruppe

Velfærdsteknologi koordinatorer eller andre medarbejdere der arbejder med eller har interesse for hvordan og hvor vi anvender VR i undervisningen på både PAU og SOSU.
Medarbejdere fra praksis er også meget velkomne, hvis de har interesse for hvordan vi anvender VR i undervisningen på skolerne.

Velfærdsteknologi

Hvordan inddrages velfærdsteknologi bedst i klasserummet?

Målgruppe

Velfærdsteknologi koordinatorer eller andre medarbejdere der arbejder med at inddrage velfærdsteknologi i undervisningen.
Medarbejdere fra sektoren eller forhandlere/producenter er meget velkomne til mødet.

Tilmelding

Netværksmøde afholdes d. 15. maj fra kl. 14.30 – 15.30 på Teams.

Tilmelding kan ske på mail til videnscenterkoordinator Thomas Eggersen, teg@sosufvh.dk


Om netværksmøderne

Mødet består af to forskellige emner, hvor der er afsat 30 min. til drøftelse og erfaringsudveksling. Hvert emne introduceres med et kort oplæg om emnet, som sætter rammen og fælles forståelse. Efter introduktion oprettes breakout rooms til en videre drøftelse i mindre grupper.

Det er valgfrit om man vil deltage i begge emner eller blot et enkelt.

På møderne vil du møde deltagere fra andre SOSU-skoler, så der er rig mulighed for at netværke samtidig med du vidensdeler.

Har du spørgsmål?

Thomas EggersenVidenscenterkoordinatorteg@sosufvh.dk