Kursus: 21st Century Skills i undervisningen – hvordan?

Dato / Tid

30. november 2022 - 1. december 2022

Kl. 9:30 - 15:30

Sted

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Kom og vær med til to spændende kursusdage om det 21. århundredes kompetencer i en SOSU-faglig kontekst.

21st Century Skills i undervisningen – hvordan?

På dagen anvender vi arbejdsformer og didaktisk rammesætning som stimulerer de 6 kompetencer i det 21. århundrede, så der vil være rig mulighed for at få hands-on og reflektere over praksis. Undervejs får du introduktion til kompetencerne, videnscentrets platform samt plakater som er trykt til formålet.

Kurset afholdes den 30. november og den 1. december.

På første kursusdag starter vi med oplæg af læringsteoretiker Bill Rankin, som vil inspirere os på, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen, så den kommer til at passe bedre til nutidens og fremtidens skole. Fokus er på at gå fra styring, traditionel videnformidling og lærerrollen som gatekeeper, til at man som underviser lukker eleverne ind i sit ”maskinrum” og inddrager dem i, hvordan man tænker og tilrettelægger deres læring. Lærerne bliver et knudepunkt i elevernes læringsrejse, som kan guide og vejlede og facilitere med sigte på elevernes samarbejde, læring og videnskonstruktion.

Anden kursusdag tager udgangspunkt i en læringsaktivitet eller et undervisningsforløb, du vælger ud og twister til 21. århundredes kompetencer.

Vi arbejder med kompetencerne:

 1. Feedback & Dialog
 2. Kommunikation
 3. Kollaboration
 4. Videnskonstruktion
 5. Problemløsning og innovation
 6. Teknologi

Formål med dagen

Med dagen ønsker vi, at du:

 • arbejder med at implementere 21st century skills i undervisningen
 • får introduktion til 21st century skills, platform og plakater
 • afprøver design thinking processer
 • arbejder med didaktisk rammesætning
 • reflekterer over praksis og tilrettelæggelsen af undervisningen i nutidens og fremtidens skole.

Alle kan deltage uanset kendskab til kompetencerne.

Målgruppe

 • Chef- og uddannelsesledere
 • Faglærere, der gerne vil integrere kompetencerne i deres undervisning i samspil med de faglige kompetencer
 • Koordinatorer i Videnscenter for Velfærdsteknologi
 • Ambassadører på SOSU-skolerne
 • Praksis, der er nysgerrig på SOSU-skolernes måde at indtænke 21st Century Skills på i undervisningen og dermed blive inspireret til at udfordre eleverne på nye måder

Praktisk information

Hvornår: 30. november kl. 9.00 – 15.30 + 1. december 2022 kl. 9.00 – 14.00

Hvor: Social- og sundhedsskolen Fyn, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

For tilmelding til kurset send en mail til Videnscenterkoordinator Lene Larsen, lela@sosufyn.dk.


Om Bill Rankin

Bill Rankin er læringsteoretiker, designer, konsulent og forsker med mere end 25 års klasseværelseserfaring på universitetsniveau, herunder mere end 20 år på Abilene Christian University, hvor han var professor og direktør for Educational Innovation. Han har tidligere arbejdet som ”Worldwide Director of Learning” hos Apple Inc. fra 2013–2016.

Bill har arbejdet med skoler, uddannelsesorganisationer og regeringer internationalt for at udvikle projekt- og udfordringsbaseret læring og læseplansdesign, der lægger vægt på både tekniske og menneskelige færdigheder for at hjælpe eleverne med at tackle reelle udfordringer i deres hverdag. Bill har modtaget adskillige priser for pædagogisk ledelse og undervisning, har præsenteret pædagogiske teknologier og nye pædagogikker i mere end 30 lande og har ledet kompetenceudviklingsprojekter nationalt og internationalt.

Har du spørgsmål?

Lene Munk LarsenVidenscenterkoordinatorlela@sosufyn.dk