Kurs, Koordinering og Commitment – Modul 1B

Dato / Tid

2. maj 2022 - 3. maj 2022

Kl. 9:00 - 16:00

Sted

Sted følger

Modul 1B: Lederskab og Følgeskab

Modul 1B er et valgfrit overbygningsmodul og en naturlig forlængelse af modul 1A.

Videnscenter for Velfærdsteknologi har i 2022 særligt fokus på at understøtte implementeringen af de mange tiltag og aktiviteter, som er udviklet i regi af videncentrene i Øst- og Vestdanmark over de seneste 4 år. Målet er, at disse skal blive anvendte, forankret og værdiskabende elementer i dagligdagen og undervisningen på landets Social- og Sundhedsskoler.

Det kræver gode processer og et godt samarbejde at lykkes – både på den enkelte skole og i samspillet mellem alle 14 Social- og Sundhedsskoler.

På disse to kursus dage, vil Peter Wendelbo, Implementeringskonsulent i videnscentret og Henrik Steenstrup, Videncenterchef i Vestdanmark, i samarbejde med UKON A/S sætte gang i en spændende proces.