Dato / Tid

21. november 2022 - 22. november 2022

Kl. 9:00 - 16:00

Sted

Sted følger

Modul 2B:Organisatorisk gennemslagskraft med rygstøtte i det fælles vi.

Modul 2B er et valgfrit overbygningsmodul og en naturlig forlængelse af modulet 2A.

Videnscenter for Velfærdsteknologi har i 2022 særligt fokus på at understøtte implementeringen af de mange tiltag og aktiviteter, som er udviklet i regi af videncentrene i Øst- og Vestdanmark over de seneste 4 år. Målet er, at disse skal blive anvendte, forankret og værdiskabende elementer i dagligdagen og undervisningen på landets Social- og Sundhedsskoler.

Det kræver gode processer og et godt samarbejde at lykkes – både på den enkelte skole og i samspillet mellem alle 14 Social- og Sundhedsskoler.

På disse kursus dage vil UKON A/S fortsætte processen og afslutte kursusforløbet.