Konference "Velfærdsteknologi som kompetenceudfordring"

Dato / Tid

4. april 2019

Kl. 9:00 - 15:45

Sted

SOSU Fyn,
Athenevænget 4
5250 Odense SV

FLUID afholder i samarbejde med Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark konferencen ”Velfærdsteknologi som kompetenceudfordring" torsdag den 4. april på SOSU Fyn i Odense.

Velfærdteknologier er i det sidste årti blevet et vigtigt og strategisk element i den offentlige opgaveløsning, men der er mange udfordringer i forhold til implementering og brug, og det fulde potentiale i anvendelsen af teknologierne er langt fra udfoldet. Der skal findes helhedsorienterede måder at udvikle og bringe velfærdsteknologier i anvendelse sammen med virksomheder, ledere, medarbejdere og borgere med blik for både den politiske dagsorden, det økonomiske potentiale og de organisatoriske behov.

Konferencen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med velfærdsteknologi på erhvervs- og ungdomsuddannelser, erhvervsakademier og professionsuddannelser.