Konference: Simulation som det tredje læringsrum

Dato / Tid

25. maj 2023

Kl. 12:00 - 16:00

Sted

Lokalt på SOSU-skolerne

Deltag i den hybride konference omkring simulation som det tredje læringsrum og vær en fremtidig stemme ind på SOSU-uddannelsen

Siden 2020 har 12 social- og sundhedsskoler og kommuner deltaget i forsøgs- og udviklingsprojektet simulation som det tredje læringsrum, som undersøger hvordan brugen af simulationsforløb i første oplæring indvirker på fastholdelse af eleverne i uddannelse i overgangen fra skole til oplæring samt på elevernes opnåelse af oplæringsmål.

Som en del af projektets afslutning inviterer vi til en hybrid konference d. 25. maj.

På konferencen vil lektor Vibe Aarkrog fra Aarhus Universitet præsentere forskningsresultaterne fra projektet.

Den daværende regeringen, KL, Danske Regioner og FOA har aftalt at drøfte erfaringer og evalueringen af forsøgsprojektet med henblik på, at alle skoler i samarbejde med praksis tilbyder en systematisk forberedelse af praktikken ved hjælp af simulation som et tredje læringsrum – se den 5-årig lærepladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent for 2022-2026.

Som deltager i konferencen kan du være med i dialogen om, hvordan projektets resultater kan bidrage til at sikre kvalitet og øget gennemførelse på social- og sundhedsskolerne.

Forskningsresultater og input fra konferencen deles efterfølgende med det faglige udvalg for velfærdsuddannelserne, FEVU, som har ansvar for udvikling af bl.a. social- og sundhedsuddannelserne.

Program for dagen

Velkomst og dagens program v/ Lene Kvist, Direktør, SOSU Nord

Rammesætning af rekrutterings- og gennemførelsesudfordringerne i social- og sundhedsuddannelserne v/ Formandskabet, Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Formål og tilrettelæggelse af projekt Simulation som det tredje læringsrum v/ Lene Kvist
Projektets formål, indhold og partnerkreds præsenteres

Præsentation af forskningsresultaterne i projektet v/ Vibe Aarkrog, lektor, Aarhus Universitet
Resultater fra Simulation som det tredje læringsrum hvor elever, der har deltaget i simulationsbaseret træning er blevet sammenlignet med elever, der ikke har deltaget i denne træning i forhold til deres læreproces og læringsudbytte

Pause og lokal dialog om forskningsresultater

Opsamling på input fra lokale dialoger om forskningsresultater v/ Vibe Aarkrog

Fortællinger fra deltagere i projektet

FEVUs fremadrettede arbejde med projektets resultater og input fra afslutningskonferencen v/ Sixten Wie Bang, Sekretariatschef, Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Pause og lokal dialog om fremtidige perspektiver

Opsamling på input fra lokale dialoger v/ Sixten Wie Bang

Fælles afslutning v/ Lene Kvist

Bornholm Sundheds- og Sygeplejeskole (Minervavej 1, 3700 Rønne)

SOSU H, København (Skelbækgade 1, 1717 København V)

SOSU Nykøbing Falster (Vestensborg Allé 78, 4800 Nykøbing F.)

SOSU Syd (Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa)

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens (6. julivej 67, 7000 Fredericia)

Deltagende SOSU-skoler

Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland (Døesvej 66, 7500 Holstebro)

SOSU Esbjerg (Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N)

SOSU Østjylland (Hedeager 33, 8200 Aarhus N)

Randers Social- og Sundhedsskole (Minervavej 47, 8960 Randers)

SOSU Nord (På Sporet 8A, 9000 Aalborg)

Diakonissestiftelsen deltager i konferencen på SOSU H. Du skal derfor angive SOSU H, som lokation ved tilmelding.

ZBC og Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg afholder konferencen på et senere tidspunkt. Mere information følger.

Om projekt Simulation som det tredje læringsrum

Projektet har udviklet og afprøvet simulationsforløb på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Afprøvningen omfatter:

• Udvikling og gennemførsel af simulationsforløb i udvalgte praktikmål.
• Dokumentation for hvordan simulationsforløbene i sammenligning med traditionel praktikvejledning indvirker på elevernes overgang fra skole til praktik, på fastholdelse af eleverne i uddannelse og på elevernes opnåelse af praktikmål.

Projektets partnere er Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst- og Vestdanmark, 12 kommuner og 12 social- og sundhedsskoler fra hele landet samt forsker Vibe Aarkrog fra Aarhus Universitet.

Projektet løber fra 2020-2023 og er understøttet af Børne- og Undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingsmidler og Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark.

Har du spørgsmål?

Anette ØstergaardProjektlederanos@sosunord.dk