Dato / Tid

1. november 2021 - 3. november 2021

Kl. 8:30 - 15:30

Sted

Sted følger

Vil du styrke dine kompetencer inden for teknologiforståelse som valgfag? Til efteråret kan du sammensætte dit eget kompetenceudviklingsforløb i teknologiforståelse.

Kurset ‘Kompetenceudvikling i teknologiforståelse’ er praksisorienteret, dvs. du vil opleve og afprøve mange af de opagver, som eleverne stilles.

Kursuserne er todelt og afvikles den 30. – 31. august – 1. september 2021 og 1. – 3. november 2021. Derudover er dagene inddelt efter tema.

Indhold på kurset

Dag 1

Temaet for dag 1 er kompetenceområdet digital myndiggørelse.

 • Du vil prøve et adaptivt læringsforløb omhandlende fakta viden og blandt andet IT-sikkerhed og GDPR
 • Du vil komme til at arbejde med praksisudfordringer, hvor du skal forholde dig kritisk konstruktivt til den teknologiske udvikling og den indflydelse som den teknologiske udvikling har på dit arbejdsliv.
 • Du vil møde forskellige velfærdsteknologier og arbejde med at formidle teori i digitale produktionsværktøjer.

Dag 2

 • Du vil blive præsenteret for valgfaget teknologiforståelses pædagogiske og didaktiske ramme
 • Vi dykker ned i brugerfladen i Ipraxis, hvor undervisningsmaterialet er placeret
 • Du vil blive klædes på til at kunne kopiere og klargøre læringsforløbene for dine elever
 • Du vil prøve teknologispillet, hvor vi dyster om SOSU coins, hvor der skal løses teknologiske udfordringer fra sygehus, plejesektor og pædagogiske institutioner.

Dag 3

Indholdet for dag 3 er kompetenceområderne erhvervsrettet digital udvikling og teknologisk handleevne og computionel tankegang.

 • Med afsæt i double diamond modellen dykker vi ned i innovations- og designprocesser
 • I møder innovative metoder som eks. De Bonos Hatte.
 • Vi bygger Mock-ups og arbejder med innovative læringsteknologier

Efter de 3 dages kursus er du klædt på til at kunne implementere 14 dages undervisningsmateriale i din undervisningspraksis.

Du vil være i stand til at varetage undervisningen i teknologiforståelse som valgfag på:

 • Grundforløb 1 og 2
 • Hovedforløb SSH, SSA og PA
 • EUX Velfærd
 • Digi-Tech

Dato for kurserne

Det unikke ved kurset, er at du selv sammensætter datoerne, så det passer dig bedst. Du kan vælge at deltage i kursus 1, 2 eller kombinere datoerne efter dit skema. Derudover kan du deltage i alle tre dage, eller du kan vælge at deltage på dag 1+2 eller 2+3.

Kursus 1 er d. 30. – 31. august – 1. september 2021

Kursus 2 er d. 1. – 3. november 2021

Hvis du skal undervise i kompetenceområdet digital myndiggørelse skal du tilmelde dig kurset dag 1 og 2.

Hvis du skal undervise i kompetenceområderne erhvervsrettet digital udvikling, teknologisk handleevne og computationel tankegang skal du tilmelde dig dag 2 og 3.

Og hvis du vil have kompetencer til at undervise i alle 14 dages undervisningsmateriale, skal du tilmelde dig alle 3 dage.

Målgruppe

 • Undervisere fra SOSU-skolernes grund- og hovedforløb med interesse i teknologiforståelse
 • Undervisere der skal implementere og afvikle valgfaget teknologiforståelse

Tilmelding

Tilmeldingen til kurset skal ske til videnscenterkoordinator Thomas Eggersen.
Har du brug for yderligere viden om kurset kan du kontakte Thomas Eggersen på nedenstående informationer.

Thomas Eggersen

Har du spørgsmål?

Thomas Eggersen
Koordinator