Faglærernetværksmøde januar

Dato / Tid

24. januar 2022

Kl. 9:30 - 15:00

Sted

Social- og sundhedsskolen Fyn
Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Dagens emne er det 21. århundredes kompetencer i en SOSU-faglig kontekst

Til Faglærernetværksmødet udfoldes det 21. århundredes kompetencer i en social- og sundhedsfaglig kontekst.

Kompetencerne er: Feedback & Dialog, Kollaboration, Videnskonstruktion, Problemløsning & Innovation , Teknologi og Kommunikation

Med input fra alle SOSU-skolerne har vi fået udviklet kompetencenøglerne så de matcher den SOSU faglige målgruppe og derved understøtter elevernes læring og træner deres kompetencer, som  matcher det fremtidige arbejdsmarkeds behov.

På Faglærernetværksmødet får du også introduktion til en ny platform, som bl.a. giver inspiration til hvordan, du kan arbejde med kompetencerne.

Platformen er til dig som faglærer og leder og med materiale som er lige til at bruge i undervisningen.

Platformen er produceret af en arbejdsgruppe bestående af undervisere fra SOSU Syd, SOSU Nord, SOSU H og Social- og sundhedsskolen Fyn samt koordinatorer fra Videnscenter for Velfærdsteknologi.

Program 

Dagen faciliteres af pædagogiske konsulenter Celine Ferot og Ture Reimer-Mattesen, begge fra Center for Undervisningsmidler (CFU).

Implementering af det 21. århundredes kompetencer i den pædagogiske praksis og læringsaktiviteter på sosu-skolernes grund- og hovedforløb.

Præsentation af de udviklede produktioner, der består af en didaktisk værktøjskasse, der er udarbejdet som en platform på videnscenterportalen. Værktøjskassen består af:

 • 6 film, der forklarer, hvordan man kan arbejde med kompetencerne og hvilken adfærd, der forventes for at kunne stimulere til kompetencerne:
  • Feedback & Dialog
  •  Kollaboration
  • Videnskonstruktion
  • Problemløsning & Innovation
  • Teknologi
  • Kommunikation
 • 6 plakater, en plakat til hver kompetencer.
  • Plakaten illustrerer forventningen til adfærden inden for hver kompetence
  • Plakaten illustrerer rammen for kompetencen
 • Læringsobjekt til hver kompetence, som guider faglæreren til hvordan arbejdet med kompetencerne kan sættes i spil

Tilmelding

Tilmeld dig ved videnscenterkoordinator Lone Secher

Tilmeldingsfrist er d. 15. januar 2022

Har du spørgsmål?

Lone SecherVidenscenterkoordinatorlose@sosunord.dk

Skriv en kommentar