Carenet - Temadag

Dato / Tid

26. oktober 2021

Kl. 9:00 - 15:45

Sted

SOSU H
Brøndby Møllevej 4
2605 Brøndby

Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst inviterer i samarbejde med CARENET og Køge Kommune til en faglig temadag med fokus på teknologier og hjælpemidler.

Velfærdsteknologi og hjælpemidler til sikring af nænsom pleje af sårbare borgere

Til den faglige temadag er der fokus på teknologier og hjælpemidler, der kompenserer og understøtter den daglige drift på plejehjem, demensenheder og plejeboliger til gavn for især borgere med demens eller uro samt deres pårørende.

På dagen zoomer vi ind på løsninger, som understøtter den plejekrævende hverdag – herunder tryksårs- og faldforebyggelse, forflytning, døgn- og søvnrytme, livskvalitet, sansestimulering, sensorbaseret personcentreret omsorg samt digitalt og visuelt tilsyn. Det gør vi med case-oplæg fra kommuner, fagpersoner og aktører fra leverandørfeltet.

Når du går fra temadagen, vil det være mere specifik viden om:

  • Hvordan teknologi kan være med til at forbedre hverdagen for borgere med bl.a. demens og uro samt deres pårørende og personale
  • Pleje ved hjælp af teknologi i plejeseng ved borgere med demenssygdom
  • Teknologier, som kan bidrage til en højere grad af nænsom pleje og øget sikkerhed – blandt andet med sansestimulering og -påvirkning
  • Digitale løsninger til tilsyn
  • Sensor- og IOT-baseret løsninger
  • Ny inspiration fra producent- og leverandørfeltet

Mere information, program og tilmelding finder du nedenstående ved Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst