Børn og digitale medier - Faglærernetværksmøde

Dato / Tid

15. november 2022

Kl. 9:00 - 14:00

Sted

Du kan deltage på en af følgende SOSU-skoler:
SOSU H, København
ZBC, Næstved
SOSU FVH, Fredericia
SOSU Nord, Aalborg

Faglærermødet er specielt målrettet PAU området, da vi sættet fokus på børn og digitale medier

Digitale medier i institutioner

Børnelivet i dag er på mange måder et liv, hvor de digitale medier spiller en rolle i både familie- og institutionslivet. Danske børn er blandt de mest digitale i verden. Mange børn har dagligt omgang med tablets og skærme. Børnene bruger de digitale medier til leg og kreative aktiviteter. Forskere taler om legens medialisering. Det betyder ikke, at digitale medier erstatter børns leg, men at de derimod fungerer som et supplement, der udvider legens muligheder.

I de danske intuitioner har de digitale medier allerede en fast plads, hvor de bruges selvstændigt eller som supplement til andre faglige aktiviteter. Indtil nu er der udarbejdet fagligt materiale omkring børns brug af digitale medier til pædagogerne på børneområdet.

Men der mangler at blive italesat hvordan de pædagogiske assistenter, heriblandt vores elever på skolerne, bliver klædt på til at kunne arbejde med brugen af digitale medier i dagens daginstitutioner.

Faglærermøde om børns digitale dannelse

Videnscenter for Velfærdsteknologi vil derfor gerne invitere til et faglærernetværksmøde, hvor vi stiller skarpt på børns digitale dannelse, i et pædagogiskassistent perspektiv.

Emner til dagen bliver bl.a. børns kreativitet, kritisk forståelse og tryghed ved brug af de digitale medier. Inspiration til dagen

Dagen vil være tilrettelagt som hybrid undervisning, hvilket betyder, at der er mulighed for at deltage fra en 4 forskellige skoler i Danmark ( København, Næstved, Fredericia eller Aalborg). Dagen vil indeholde digitale oplæg og fysiske opgaver.

Det endelige program er under udarbejdelse og vil blive lagt op her på portalen snarest.

Hvem kan deltage

Faglærernetværksmødet er for faglærere, ambassadører og øvrige SOSU-medarbejdere, der har en interesse i emnet.

På dagen skal deltagerne har adgang til at bruge en mobiltelefon og/ eller en tablet.

Tilmelding

Er du interesseret i at høre mere og eventuelt tilmelde dig, så kontakt velfærdsteknologisk konsulent i videnscentret Maria Meyer, mam@sosuh.dk

Det er gratis at deltage.

Tilmeldingsfristen er den 24. oktober 2022. I tilmeldingen skal du oplyse på hvilken skole, du ønsker at deltage på.