I Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark (VFV) har vi valgt det 21. århundredes kompetencer som pædagogisk didaktisk vision og dermed afsæt for udvikling af innovative læringsforløb.

Det er Videnscenterets formål at forberede elever indenfor omsorg, sundhed og pædagogik til fremtidens arbejdsmarked. Vores målsætning er at bidrage til at uddanne elever, der kan håndtere den teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked. Eleverne uddannes til et arbejdsmarked, hvor velfærdsteknologi, IT og teknologibaserede løsninger spiller en stadig større og mere dominerende rolle.

Den fremtidige SOSU-faglige medarbejder skal derfor mestre mere end blot at kunne tænde og slukke for støvsugerrobotten, spiseteknologien eller det telemedicinske udstyr, denne medarbejder skal besidde en teknisk-praktisk kunnen (Hasse & Wallace, 2015). Det handler om velfærdsteknologisk dannelse; fx at kunne være i stand til at reflektere over, i hvilke situationer – hvor og hvornår -, det vil give mening at anvende en bestemt teknologi,  og hvem det giver mening for på hvilken måde. Det fordrer således digital dømmekraft, etisk kommunikation og etiske overvejelser, og at eleven mestrer både den sociale- og kulturelle side af velfærdsteknologisk dannelse (Hasse & Wallace, 2015).

Ved at anvende det 21. århundredes kompetencer som pædagogisk didaktisk vision skaber vi rammer, hvor eleverne ikke kun taler om, lytter eller ser på. Eleverne har ”hands on”, prøver af og samarbejder i en autentisk problemstilling, hvor de skal løse udfordringer fra den virkelige verden. Udfordringer hvor IT, læringsteknologi eller velfærdsteknologi indgår som medierende artefakt for læringsprocessen. Eleverne får mulighed for at udforske teknologiforståelse, får mod og vilje til at afsøge muligheder, der ligger lige udenfor elevens opmærksomhedszone. Med andre ord skaber vi ”øvebaner”, hvor eleverne ifølge Celine Ferot og Ture Reimer-Mattesen ”kan afprøve tanker, ideer, løsninger og begå masser af lærerige fejl” (Ferot & Reimer-Mattesen , 2017, s. 30).

Det 21.århundrede kalder på kompetencer som selvrefleksion, kritisk tænkning, kollaboration, kommunikation, kreativitet og innovation samt forståelse for IT og for den påvirkning, det har på vores tilværelse. Det er kompetencer, der er blevet alment nødvendige for at kunne begå sig i det 21.århundrede (Ferot & Reimer-Mattesen , 2017, s. 20), (Fougt, 2018).

 

I VFV henter vi viden og inspiration fra 21skills.dk udviklet af Center for undervisningsmidler (CFU) (Center for Undervisningsmidler, 2019). Materialet på 21skills.dk er lavet med afsæt i forskningsprojektet ”innovative teaching and learning” (ITL) research projekt (EDU Microsoft, 2015).  ITL Research designet har udviklet en didaktisk ramme, der fungerer som en taksonomisk model og et værktøj der understøtter refleksion og planlægning af, hvordan kompetencerne kan sættes i spil i konkrete læringsforløb. På den måde træner eleverne kompetencer til at begå sig i det 21.århundrede samtidig med, at de arbejder med kompetencemål og fagets mål (Dyrendom, 2019).
I videnscenteret har vi vurderet de 6 kompetencers taksonomiske niveau for alle vores forløb. Vurderingen skal ses som vejledende og til inspiration.

 


Referencer

Center for Undervisningsmidler. (2019). Kompetencer. Hentet 11. 09 2019 fra 21Skills.dk: http://info.21skills.dk/kompetencer/

Dyrendom, K. (2019). De 21. århundredes kompetencer – en artikel. Hentet fra 21skills: http://info.21skills.dk/kom-i-gang/21-aarhundredes-kompetencer-artikel/

EDU Microsoft. (2015). ITL Research. Hentet 11. 09 2019 fra Microsoft Community: https://education.microsoft.com/GetTrained/ITL-Research

Ferot, C., & Reimer-Mattesen , T. (09 2017). 21. århundredes kompetencer – en opgave for skolen. Liv i skolen, s. 19-31.

Fougt, S. S. (2018). I Lærerens scenariekompetence – Didaktik 3.0: Faglighed, undervisning og it i det 21. århundrede (s. 11- 48). Akademisk Forlag.

Hasse, C., & Wallace, J. (21. 04 2015). Teknologiforståelse. Hentet 05. 09 2019 fra Technucation: http://technucation.dk/begreber-og-fokusomraader/teknologiforstaaelse/