Danmark kan mere III: Styrkelse af Videnscentre for Velfærdsteknologi

I regeringens seneste udspil "Danmark kan mere III" afsættes 15 mio. kr. om året til styrkelse af Videnscentrene for Velfærdsteknologi i perioden 2023-2026.

Regeringens udspil Danmark Kan Mere III har fokus på velfærd og nævner en række indsatser, der skal frigive medarbejderes tid til omsorg og pleje f.eks. velfærdsteknologi i kommunerne

Udspillet indeholder bl.a. forslag om at lave et nationalt partnerskab for velfærdsteknologi, udpege tre frontløberkommuner på området, indføre forløb om velfærdsteknologi på alle SOSU-skoler samt afsætte midler til at udbrede velfærdsteknologi på ældreområdet.

En af de initiativer Erhvervsministeriet nævner, som understøtter og styrker udspillet, er bl.a. at styrke Videnscentrene for Velfærdsteknologi: ” For at understøtte implementering og drift af velfærdsteknologi på tværs af kommunerne, får SOSU-skolernes videnscentre for velfærdsteknologi i Øst/Vest en opgave i at vejlede og støtte kommuner, plejehjem og andre driftsherrer i anvendelsen af velfærdsteknologi herunder at tilbyde teknisk hjælp og support til kommunerne ifm. drift af velfærdsteknologi. Der afsættes godt 15 mio. kr. om året til initiativet i perioden 2023-2026Erhvervsministeriet 2022.

En anden indsats er velfærdsteknologi til social- og sundhedsskoler, hvor alle skolerne får nye forløb på både assistent- og hjælperuddannelsen, som har særligt fokus på forståelsen og anvendelsen af velfærdsteknologi. Foruden at øge SOSU-elevernes digitale kompetencer og know-how, kan initiativet også medvirke til, at uddannelserne appellerer til en bredere målgruppe, så f.eks. flere unge og mænd får lyst til at søge dem.