Kompetenceudvikling i teknologiforståelse

Nyt kursus: Sammensæt dit eget kompetenceudviklingsforløb i teknologiforståelse som valgfag.

Formål

Kurset ‘Kompetenceudvikling i teknologiforståelse’ er som udgangspunkt praksisorientret, hvor du som underviser vil komme igennem mange af de opgaver som eleverne stilles.

Som noget nyt kan du være med til at sammensætte kurset, så det passer dig bedst. Du kan vælge at deltage i kursus 1, 2 eller kombinere datoerne efter dit skema. Derudover kan du deltage i alle tre dage, eller du kan vælge at deltage på dag 1+2 eller 2+3.
Dagene er inddelt efter tema.  Indholdet for dagene beskrives længere nede.

Kursuserne afvikles den 30. – 31. august – 1. september 2021 og 1. – 3. november 2021

Målgruppe

 • Undervisere fra SOSU-skolernes Grund- og hovedforløb med interesse i teknologiforståelse
 • Undervisere der skal implementere og afvikle valgfaget teknologiforståelse i deres undervisningspraksis

Indhold på kurset

Dag 1

Temaet for dag 1 er kompetenceområdet digital myndiggørelse.

 • Du vil prøve et adaptivt læringsforløb omhandlende fakta viden og blandt andet IT-sikkerhed og GDPR
 • Du vil komme til at arbejde med praksisudfordringer, hvor du skal forholde dig kritisk konstruktivt til den teknologiske udvikling og den indflydelse som den teknologiske udvikling har på dit arbejdsliv.
 • Du vil møde forskellige velfærdsteknologier og arbejde med at formidle teori i digitale produktionsværktøjer.

Dag 2

 • Du vil blive præsenteret for valgfaget teknologiforståelses pædagogiske og didaktiske ramme.
 • Vi dykker ned i brugerfladen i Ipraxis, hvor undervisningsmaterialet er placeret.
 • Du vil blive klædes på til at kunne kopiere og klargøre læringsforløbene for dine elever.
 • Du vil prøve teknologispillet, hvor vi dyster om SOSU coins, hvor der skal løses teknologiske udfordringer fra sygehus, plejesektor og pædagogiske institutioner.

Dag 3

Indholdet for dag 3 er kompetenceområderne erhvervsrettet digital udvikling og teknologisk handleevne og computionel tankegang.

 • Med afsæt i double diamond modellen dykker vi ned i innovations- og designprocesser.
 • I møder innovative metoder som eks. De Bonos Hatte.
 • Vi bygger Mock-ups og arbejder med innovative læringsteknologier.

Efter de 3 dages kursus, vil du som underviser klædt på til at kunne implementere de 14 dages undervisningsmateriale som Videnscentret har udarbejdet, i din undervisningspraksis.

Du vil være i stand til at varetage undervisningen i teknologiforståelse som valgfag på:

 • Grundforløb 1 og 2
 • Hovedforløb SSH, SSA og PA
 • EUX Velfærd
 • (Digitech-uddannelsen)

Dato for kurserne

Kursus 1

30. – 31. august – 1. september 2021

Kursus 2

1. – 3. november 2021

Hvis du skal undervise i kompetenceområdet digital myndiggørelse skal du tilmelde dig kurset dag 1 og 2.

Hvis du skal undervise i kompetenceområderne erhvervsrettet digital udvikling, teknologisk handleevne og computationel tankegang skal du tilmelde dig dag 2 og 3.

Og hvis du vil have kompetencer til at undervise i alle 14 dages undervisningsmateriale, skal du tilmelde dig alle 3 dage.


Tilmelding

Tilmeldingen til kurset skal ske til videnscenterkoordinator Thomas Eggersen på mail teg@sosufvh.dk.


Har du brug for yderligere viden om kurset kan du kontakte Thomas Eggersen eller Lene Munk Larsen på nedenstående informationer.

Har du spørgsmål?

Thomas EggersenVidenscenterkoordinatorteg@sosufvh.dk

Har du spørgsmål?

Lene Munk Larsenvidenscenterkoordinatorlela@sosufyn.dk