Mød Videnscenterets medarbejdere

Her præsenterer vi én medarbejder om ugen.
Denne uges medarbejder er Videnscenterleder René Martin Larsen.
Se de tidligere ugers medarbejdere nederst i artiklen.

Jeg hedder René M. Larsen, og jeg er leder af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark. Jeg er uddannet tømrer, bygningskonstruktør, Master in Business Administration, og er p.t. i gang med et Doktorat i Business Administration på SBS Swiss Business School I Zurich.

Mine arbejdsopgaver som leder består i etablering og opbygning af Videnscenteret. Nøgleordene for mit og Videnscenterets arbejde er Vision, Mission og strategiudvikling og eksekvering, forskning og innovation samt system- og uddannelsesudvikling.

Sammen med mit dygtige team skal vi facilitere udvikling, samarbejde og videndeling i forlængelse af det nære sundhedsvæsens stadig stigende krav til medarbejdernes kompetencer inden for teknologibaserede løsninger, der i sidste ende kan være med til at give menig og livskvalitet for den enkelte borger. Hvordan kan velfærdsteknologi være med til at bevare den velfærd, som vi har skabt? Hvordan gør vi eleven så dygtig som overhovedet muligt?

Jeg er en udpræget positiv, energisk og udadvendt person med en naturlig force i at skabe tillid og konstruktive samarbejdsrammer. Jeg vil beskrive mig selv som strateg, diplomatisk brobygger, kontaktskaber, facilitator og praktisk problemknuser.

 

Pernille

Mit navn er Pernille Bausager Rohde. Jeg er koordinator på Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark og pædagogisk koordinator på SOSU Fyn, hvor jeg er tilknyttet skolens center for innovation, læring og teknologi (ILT). Jeg er uddannet sygeplejerske og har en sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse.

I videnscenteret er jeg ansvarlig for aktiviteten, der omhandler udvikling af talentelever og afholdelse af en innovationscamp på Fyn i efteråret 2019. Derudover er jeg tovholder på udvikling af simulationsscenarier og rollespil, hvor der er fokus på forventningsafstemning mellem unge og praktikfeltet. Det er en aktivitet, vi i videnscenteret vil udvikle i samarbejde med praktikvirksomhederne for at forberede eleverne til det kommende arbejdsmarked.

Jeg er optaget af det 21 århundredes kompetencer som videnscenterets referenceramme og afsæt for udvikling af aktiviteter og har særligt fokus på udvikling af innovative læringsforløb, hvor eleverne arbejder aktivt med kompetencerne i en SOSU-faglig kontekst. Jeg arbejder med at udvikle læringsforløb, hvor både borgerrettet velfærdsteknologi og læringsteknologi sættes i spil, så det understøtter og bidrager til, at eleverne opnår teknologiforståelse og kompetencer til at samarbejde, tænke kreativt og problemløsende. I videnscenteret har jeg fokus på Green Screen som læringsteknologi, og er tovholder på udvikling af workshops til elever og undervisere med henblik på implementering i undervisningen.

lone

Jeg hedder Lone Secher, og jeg er Koordinator på Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark på SOSU Nord. Jeg er uddannet sygeplejerske og har en Master i læreprocesser med specialisering i arbejdsmiljø og forandringsledelse. Tidligere har jeg arbejdet med klinisk forskning, simulationstræning og udvikling i regionen.

Jeg har, som koordinator for Videnscenteret, ansvaret for at koordinere de events, opgaver, udfordringer og samarbejdsrelationer, der tager sit afsæt i både Videnscenteret og SOSU Nord. Min opgave er at drive Videnscenterets aktiviteter, herunder ambassadørkorpset, faglærernetværket, SOSU Events, Welfare Tech og brobygning hvor det særligt er VGS der er fokus på (virtual gaming simulation). Derudover er jeg ansvarlig for en artikel i 2019 om implementering af velfærdsteknologi, simulation og innovativ læring.

Jeg ser mig selv som en blæksprutte, der både har opgaver udadtil og indadtil i huset – alt sammen med det i sigte, at vores elever skal klædes på til at forstå velfærdsteknologi og konteksten. Jeg er enormt optaget af, hvordan vi kan få skabt et læringsmiljø, hvor velfærdsteknologi inddrages. Det er en kompleks opgave, fordi der både er teknologiforståelse, teknologidannelse og kulturændringer involveret. Det fordrer et stort samarbejde med underviserne på SOSU skolerne at klæde vores elever på til dette.

Du kan kontakte mig på:

+45 31 64 73 28

Tanja Holm

Mit navn er Tanja Holm, og jeg er koordinator på Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark samt skoleansvarlig for simulation på SOSU Fredericia-Vejle-Horsens. Jeg er uddannet sygeplejerske, og har en Diplom i Undervisning og Uddannelse. Derudover er jeg i gang med en Master i Læreprocesser.

Mine tovholderopgaver handler bl.a. om at samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner om udviklingsprojekter, udvikling af valgfag og samarbejde med forskellige netværk i forhold til simulation og velfærdsteknologi. Jeg er optaget af det pædagogiske og didaktiske arbejde i forhold til aktiviteterne i Videnscenteret, og har et særligt fokus på simulation. Mit fokus på simulationsbaseret undervisning betyder, at jeg arbejder med at udvikle scenarier med inddragelse af både undervisningsteknologier og borgerrettede velfærdsteknologier til både SOSU og PAU uddannelsen.

Jeg ser virkelig frem til at samarbejde og videndele med kollegaer på tværs af Vestdanmark.

Min faglige styrke er, at jeg har et indgående kendskab til SOSU uddannelserne og har arbejdet med udvikling og undervisning i både praksis(hjemmeplejen) på hovedforløbet og i efter- og videreuddannelsesafdelingen. Jeg lægger stor vægt på vedholdenhed og samarbejde.

Du kan kontakte mig på:

+45 29 29 43 31

Anders Eggersen

Mit navn er Thomas Eggersen. Jeg er koordinator på Videnscenter for Velfærdsteknologi Vest, og derudover er jeg international koordinator for USA samt underviser på SOSU Fredericia-Vejle-Horsens. Jeg er uddannet social- og sundhedshjælper, fysioterapeut og har en Master i Sundhedspædagogik.

Jeg er tovholder for De Mobile Udstyrspakker, og derudover står jeg for udviklingen af kurser for undervisere. Jeg har arbejdet med ergonomi og velfærdsteknologi i mange år, og desuden er jeg optaget af de tekniske aspekter af simulation.

Jeg synes læringsperspektivet er særligt spændende. Hvordan kan innovative læringsteknologier være med til at øge læringspotentialet for vores elever? Det er bærende for mig, at vi hele tiden skal have vores elevers udbytte i tankerne, så vi ikke bliver teknologibegejstrede for teknologiens skyld.

Personligt er jeg struktureret og en idégenerator, og jeg kan godt lide teoretisk fordybelse inden for mine interesseområder.

Du kan kontakte mig på:

+45 21 44 68 62

Pernille Benzon

Mit navn er Pernille Benzon, og jeg arbejder som skoleansvarlig for kommunikation og marketing i Videnscenter for Velfærdsteknologi og Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens. Jeg er uddannet journalist og har ud over dette en uddannelse fra Den Grafiske Højskole og en coaching uddannelse. Jeg er pt. i gang med en diplom i Social Media Management på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

I mit daglige arbejdsfelt arbejder jeg alsidigt med presse, sociale medier, nyhedsbreve, hjemmeside, events og projekter. Derudover arbejder jeg med rekrutterings- og fastholdelsesopgaver, og er repræsenteret i vores internationale udvalg.

Jeg synes der ligger en meget spændende kommunikationsopgave i, hvordan vi kan gøre omverdenen nysgerrig på vores kombinerede styrker i Videnscentret – både i indland- og udland. Teknologien kan også benyttes positivt til at løfte uddannelsernes synlighed og brand value på en lang række områder. Jeg synes især det er vigtigt at synliggøre hvordan simulation kan benyttes til at skabe trygge læringsmiljøer, som kan understøtte eleverne i overgangen fra skole til praktik.

Min personlige force er min faglige styrke og alsidighed, der er opbygget gennem mange års erfaring og arbejde i en lang række virksomheder og brancher. Jeg opfatter mig selv som vedholdende, nysgerrig og interesseret i til stadighed at udvikle mig, både inden for mit fagområde og skolens generelle virkefelt.

Du kan kontakte mig på:

+45 21 43 22 72

Jacob Sangild

Mit navn er Jacob Sangild. Jeg er koordinator på Videnscenter for Velfærdsteknologi Vest og projektleder på SOSU Fyn i Center for Innovation, Læring og Teknologi (ILT).

Jeg er uddannet Lærer og har en Master i Medborgerskab.

I Videnscenteret er jeg ansvarlig for udviklingen af Virtual Reality (VR) og MakerSpace.

Jeg er optaget af nye måder at lære på, it og didaktik. Hvordan får vi it til at give mening i læringskontekster, og hvad skal der til for at man har en almen forståelse for teknologi, så teknologien giver merværdi for den enkelte såvel som for samfundet?

I udviklingen af VR er jeg bindeledet mellem fagpersoner og udviklere. Jeg skal have overblik og indsigt i alle dele af processerne og sikre at det, vi udvikler, bliver relevant for slutbrugerne.

I udviklingen af MakerSpace handler det meget om, at eleverne får et indblik i teknologierne, ser hvor enkelt det kan være, samt får en tankegang hvor teknologi bliver en naturlig del af hverdagen, sådan at den bliver brugt sammen med borgerne, der hvor den giver mening og undladt, der hvor den ikke gør.

Du kan kontakte mig på:

+45 24 22 02 74

Jeg hedder Mille Pilegaard, og jeg er kommunikationsmedarbejder på Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark og Social- og Sundhedsskolen Fyn. Jeg er uddannet cand.mag i International Virksomhedskommunikation med specialisering i engelsk og medier.

Jeg er tovholder for Videnscenterets Facebookside, men mine opgaver spænder bredt fra grafisk arbejde, tekstforfatning, strategiudvikling, presse, hjemmeside og events. Jeg er generalist med stort G.

Jeg er særligt optaget af at opbygge et stærkt brand, der favner skolernes tre fagområder og kommunikerer Videnscenterets kompetencer til omverdenen. Desuden er min kæphest at lave sjov og interessant kommunikation til de yngre målgrupper, der giver dem lyst til at søge mere viden om SOSU-faget og Videnscentrets forskellige arbejdsområder.

Jeg skriver godt til målgrupperne, og jeg er god til at se synergieffekten på tværs af kommunikationsplatforme. Desuden er jeg kreativ, god til at se de skæve vinkler – og så benytter jeg mig i høj grad af humor i mit arbejde.

Du kan kontakte mig på:

+45 24 99 55 16

mipi@vfvvest.dk