Mød Videnscenterets medarbejdere

Her præsenterer vi én medarbejder om ugen. Denne uges medarbejder er Thomas Eggersen. Se de tidligere ugers medarbejdere nederst i artiklen.

Anders Eggersen

Mit navn er Thomas Eggersen. Jeg er koordinator på Videnscenter for Velfærdsteknologi Vest, og derudover er jeg international koordinator for USA samt underviser på SOSU Fredericia-Vejle-Horsens. Jeg er uddannet social- og sundhedshjælper, fysioterapeut og har en Master i Sundhedspædagogik.

Jeg er tovholder for De Mobile Udstyrspakker, og derudover står jeg for udviklingen af kurser for undervisere. Jeg har arbejdet med ergonomi og velfærdsteknologi i mange år, og desuden er jeg optaget af de tekniske aspekter af simulation.

Jeg synes læringsperspektivet er særligt spændende. Hvordan kan innovative læringsteknologier være med til at øge læringspotentialet for vores elever? Det er bærende for mig, at vi hele tiden skal have vores elevers udbytte i tankerne, så vi ikke bliver teknologibegejstrede for teknologiens skyld.

Personligt er jeg struktureret og en idégenerator, og jeg kan godt lide teoretisk fordybelse inden for mine interesseområder.

Du kan kontakte mig på:

+45 21 44 68 62

Pernille Benzon

Mit navn er Pernille Benzon, og jeg arbejder som skoleansvarlig for kommunikation og marketing i Videnscenter for Velfærdsteknologi og Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens. Jeg er uddannet journalist og har ud over dette en uddannelse fra Den Grafiske Højskole og en coaching uddannelse. Jeg er pt. i gang med en diplom i Social Media Management på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

I mit daglige arbejdsfelt arbejder jeg alsidigt med presse, sociale medier, nyhedsbreve, hjemmeside, events og projekter. Derudover arbejder jeg med rekrutterings- og fastholdelsesopgaver, og er repræsenteret i vores internationale udvalg.

Jeg synes der ligger en meget spændende kommunikationsopgave i, hvordan vi kan gøre omverdenen nysgerrig på vores kombinerede styrker i Videnscentret – både i indland- og udland. Teknologien kan også benyttes positivt til at løfte uddannelsernes synlighed og brand value på en lang række områder. Jeg synes især det er vigtigt at synliggøre hvordan simulation kan benyttes til at skabe trygge læringsmiljøer, som kan understøtte eleverne i overgangen fra skole til praktik.

Min personlige force er min faglige styrke og alsidighed, der er opbygget gennem mange års erfaring og arbejde i en lang række virksomheder og brancher. Jeg opfatter mig selv som vedholdende, nysgerrig og interesseret i til stadighed at udvikle mig, både inden for mit fagområde og skolens generelle virkefelt.

Du kan kontakte mig på:

+45 21 43 22 72

Jacob Sangild

Mit navn er Jacob Sangild. Jeg er koordinator på Videnscenter for Velfærdsteknologi Vest og projektleder på SOSU Fyn i Center for Innovation, Læring og Teknologi (ILT).

Jeg er uddannet Lærer og har en Master i Medborgerskab.

I Videnscenteret er jeg ansvarlig for udviklingen af Virtual Reality (VR) og MakerSpace.

Jeg er optaget af nye måder at lære på, it og didaktik. Hvordan får vi it til at give mening i læringskontekster, og hvad skal der til for at man har en almen forståelse for teknologi, så teknologien giver merværdi for den enkelte såvel som for samfundet?

I udviklingen af VR er jeg bindeledet mellem fagpersoner og udviklere. Jeg skal have overblik og indsigt i alle dele af processerne og sikre at det, vi udvikler, bliver relevant for slutbrugerne.

I udviklingen af MakerSpace handler det meget om, at eleverne får et indblik i teknologierne, ser hvor enkelt det kan være, samt får en tankegang hvor teknologi bliver en naturlig del af hverdagen, sådan at den bliver brugt sammen med borgerne, der hvor den giver mening og undladt, der hvor den ikke gør.

Du kan kontakte mig på:

+45 24 22 02 74

Jeg hedder Mille Pilegaard, og jeg er kommunikationsmedarbejder på Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark og Social- og Sundhedsskolen Fyn. Jeg er uddannet cand.mag i International Virksomhedskommunikation med specialisering i engelsk og medier.

Jeg er tovholder for Videnscenterets Facebookside, men mine opgaver spænder bredt fra grafisk arbejde, tekstforfatning, strategiudvikling, presse, hjemmeside og events. Jeg er generalist med stort G.

Jeg er særligt optaget af at opbygge et stærkt brand, der favner skolernes tre fagområder og kommunikerer Videnscenterets kompetencer til omverdenen. Desuden er min kæphest at lave sjov og interessant kommunikation til de yngre målgrupper, der giver dem lyst til at søge mere viden om SOSU-faget og Videnscentrets forskellige arbejdsområder.

Jeg skriver godt til målgrupperne, og jeg er god til at se synergieffekten på tværs af kommunikationsplatforme. Desuden er jeg kreativ, god til at se de skæve vinkler – og så benytter jeg mig i høj grad af humor i mit arbejde.

Du kan kontakte mig på:

+45 24 99 55 16

mipi@vfvvest.dk

Skriv en kommentar