Videnscenter Procesteknologi består af værtsskole EUC Lillebælt og partnerskole Kold College med erhvervsuddannelserne procesoperatør, mejerist, industrioperatør, smed, lager og terminal. Videnscenteret har samarbejde med erhvervsskolerne, som udbyder disse uddannelser, og løbende udbygger det med de øvrige erhvervsskoler. Derudover er der samarbejde med andre videnscentre, videregående uddannelsesinstitutioner, virksomheder, organisationer med flere.