Mikrobiologi & biofilm – Den første af tre kursusdage…

Torsdag den 6. september 2018, kl. 9.00 – 14.30

VidensCenter PROCESTEKNOLOGI har i samarbejde med FORCE Technology, Annette Baltzer Larsen iværksat et kompetence- og vidensdelingsforløb om produktionshygiejne over 3 dage for undervisere og interessenter fra industrien.

Den nyeste forskning inden for industriel produktionshygiejne betyder, at der er behov for at fx metoder, standarder, design, materialer løbende ændres,tilpasses og udvikles. Dette initiativ skal sikre, at de mange dygtige og engagerede undervisere, i tilknytning til industriel produktionshygiejne, får mulighed for at få ført deres viden ”up-to-date”. Inden for erhvervsuddannelserne er samarbejdet med praktikvirksomhederne meget vigtigt, derfor inviteres medarbejdere fra relevante praktikvirksomheder også til at deltage.

Dag 1: Mikrobiologi og biofilm

Hvad er mikrobiologi for en størrelse? Hvor store er de små krabater, og hvorfor er de så vigtige at have helt styr på? Dette er nogle af de emner, den generelle del omkring mikrobiologi behandler. Herefter kommer snakken omkring dannelsen af biofilm. Biofilm vil altid dannes under en produktion. Hvis dannelsen af biofilm bliver for udtalt, vil det give udfordringer med fødevaresikkerheden og/eller produktkvaliteten.

Der sættes fokus på: Den generelle mikrobiologi, personlig hygiejne og håndtering af værktøj, dannelsen af biofilm i produktionsudstyr samt hygiejnezoner i en fødevareproduktion.

De efterfølgende dage er (Sæt kryds i kalenderen, og tilmeld dig allerede nu):

  • Dag 2 ”Hygiejnisk design, rengøring og rengøringsvalidering” 2/10-18
  • Dag 3 ”Materialevalg og korrosion” 5/11-18

Program: Mikrobiologi og biofilm – Undervisere fra FORCE Technology

08.30 – 09.00        Morgenkaffe og mulighed for at netværke

09.00 – 09.15         Velkomst og præsentation

09.15 – 10.15           Fokus på den generelle mikrobiologi

10.15 – 11.00           Personlig hygiejne

11.00 – 12.00           Biofilm

12.00 – 12.45           Frokost

12.45 – 13.30           Biofilm

13.30 – 14.00           Hygiejnezoner

14.00 – 14.30           Opsamling/afrunding. Kaffe og mulighed for at netværke

Tilmelding:

  • Tilmelding til EUC Lillebælt Henning Aaberg haa@eucl.dk – Det er gratis at deltage, der opkræves dog et gebyr på 250 kr. ved manglende fremmøde.
  • Arrangementerne gennemføres på EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia

 

 

Hygiejnisk design, rengøring og rengøringsvalidering2. af 3.

Tirsdag den 2. oktober 2018, kl. 9.00 – 14.30

VidensCenter PROCESTEKNOLOGI har i samarbejde med  Annette Baltzer Larsen fra FORCE Technology iværksat et forløb i  kompetence- og vidensdeling, med produktionshygiejne over 3 dage for undervisere og interessenter fra industrien.

Den nyeste forskning inden for industriel produktionshygiejne betyder, at der er behov for at metoder, standarder, design, materialer og lignende løbende ændres, tilpasses og udvikles. Dette initiativ skal sikre, at de mange dygtige og engagerede undervisere i tilknytning til industriel produktionshygiejne får mulighed for at få ført deres viden ”up-to-date”. Inden for erhvervsuddannelserne er samarbejdet med praktikvirksomhederne meget vigtigt, derfor inviteres medarbejdere fra relevante praktikvirksomheder også til at deltage.

Dag 2: Hygiejnisk design, rengøring og rengøringsvalidering

Hygiejnisk design er et vigtigt parameter. Er der ikke anvendt hygiejnisk design, vil det være meget svært at holde produktionsanlægget tilstrækkelig rent.
Fødevarevirksomheder i dag har et stort ønske om at køre så lang en produktion som muligt, selvfølgelig stadig med høj fødevaresikkerhed og produktkvalitet. For at det kan lykkes, skal det hygiejniske design være så godt som muligt således, at der er minimal dannelse af biofilm og ophobning af produkter. Det kan ikke undgås, at et fleksibelt udstyr har steder, hvor det hygiejniske design ikke er helt godt nok, det er vigtigt for fødevarevirksomheden at kende disse steder, således at rengøringsproceduren kan tilpasses. Et godt hygiejnisk design sikrer en hurtig og effektiv rengøring.

Der sættes fokus på: Hvad er det hygiejniske design ? Hvor er der faldgruber? Hvordan er den optimerede rengøring og hvordan sikrer man, at det er godt nok?

Den 3. og sidste dag er: ”Materialevalg og korrosion” 5/11-18

Program: Hygiejnisk design, rengøring og rengøringsvalidering – FORCE Technology

08.30 – 09.00        Morgenkaffe og mulighed for at netværke

09.00 – 09.15         Velkomst og præsentation

09.15 – 09.30         Lovgivningen omkring hygiejne

09.30 – 11.30          Hygiejnisk design

11.30 – 12.00          Rengøring – åbent udstyr

12.00 – 12.45          Frokost

12.45 – 13.30          Rengøring – lukket udstyr

13.30 – 14.00          Rengøringsvalidering

14.00 – 14.30          Opsamling/afrunding.  Kaffe med mulighed for at netværke

Tilmelding:

  • Tilmelding til EUC Lillebælt Henning Aaberg haa@eucl.dk – Det er gratis at deltage, der opkræves dog et gebyr på 250 kr. ved manglende fremmøde.
  • Arrangementerne gennemføres på EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia

Materialevalg og korrosion3. af 3.

Mandag den 5. november 2018, kl. 9.00 – 14.30

VidensCenter PROCESTEKNOLOGI har i samarbejde med FORCE Technology, Annette Baltzer Larsen iværksat et kompetence- og vidensdelingsforløb med produktionshygiejne over 3 dage for undervisere og interessenter fra industrien.

Den nyeste forskning inden for industriel produktionshygiejne betyder, at der er behov for at metoder, standarder, design, materialer mv. løbende ændres/tilpasses/udvikles. Dette initiativ skal sikre, at de mange dygtige og engagerede undervisere i tilknytning til industriel produktionshygiejne får mulighed for, at få ført deres viden ”Up-To-Date”. Inden for erhvervsuddannelserne er samarbejdet med praktikvirksomhederne meget vigtigt, derfor inviteres medarbejdere fra relevante praktikvirksomheder også til at deltage.

Dag 3: Materialevalg og korrosion

Materialevalget i forhold til produktionen er vigtig, således at de rette materialer vælges. Korrosion i rustfrit stål kan være resultatet af et forkert materialevalg. Hvad er korrosion? Hvilke udfordringer giver det i fødevarebranchen?
Det er vigtig at få udarbejdet en god kravsspecifikation; desværre er den ofte for ringe. Ud over at have kapacitet med mere med i en specifikation, hvad skal man så huske? For en udstyrsproducent er det vigtigt at kende til begrebet om kravspecifikation.
Total Cost of Ownership er ikke et nyt begreb, men det er ikke særlig anvendt. Skal vi til at bruge det aktivt, skal det ud til virksomhederne og ikke kun være et kendt ord til konferencer og lignende steder.

Der sættes fokus på: Materialevalg, korrosion og hvilke udfordringer, det giver i en fødevareproduktion. Vi berører også emner som kravspecifikation og Total Cost of Ownership (TCO) .

Program: Materialevalg og korrosion

Ved Jan Elkjær Frantsen og Annette Baltzer Larsen FORCE Technology

08.30 – 09.00      Morgenkaffe og mulighed for at netværke

09.00 – 09.15       Velkomst og præsentation

09.15 – 10.15         Materialekendskab og korrosionsforhold

10.15 – 11.00         Leveringsformer og standarder,  herunder kvalitetsbegrænsninger

11.00 – 12.00        Svejsning af rustfrit stål

12.00 – 12.45        Frokost

12.45 – 13.30        Kemisk overfladebehandling

13.30 – 14.00        Kravspecifikation og Total Cost of Ownership (TCO) – ABL

14.00 – 14.30        Opsamling/afrunding. Kaffe med mulighed for at netværke

Tilmelding:

  • Tilmelding til EUC Lillebælt Henning Aaberg haa@eucl.dk – Det er gratis at deltage, der opkræves dog et gebyr på 250 kr. ved manglende fremmøde.
  • Arrangementerne gennemføres på EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia