Hygiejne - Rengøring og validering

Dato / Tid

2. oktober 2018

Kl. 9:00 - 14:30

Sted

Teknikervej 2, 7000 Fredericia

Hygiejnisk design, rengøring & rengøringsvalidering

Hygiejnisk design er et vigtigt parameter. Er der ikke anvendt hygiejnisk design, vil det være meget svært at holde produktionsanlægget tilstrækkelig rent.
Fødevarevirksomheder i dag har et stort ønske om at køre så lang en produktion som muligt – selvfølgelig stadig med høj fødevaresikkerhed og produktkvalitet. Men for at det kan lykkedes, skal det hygiejniske design være så godt som muligt således, at der er minimal dannelsen af biofilm og ophobning af produkter. Det kan ikke undgås, at et fleksibelt udstyr har steder, hvor det hygiejniske design ikke er helt godt nok – det er vigtigt for fødevarevirksomheden at kende disse steder, således at rengøringsproceduren kan tilpasses. Et godt hygiejnisk design sikrer en hurtig og effektiv rengøring.

Der sættes fokus på: Hvad er det hygiejniske design, hvor er faldgruber? Hvordan er den optimerede rengøring og hvordan valideres, at det er godt nok?

Den nyeste forskning inden for industriel produktionshygiejne betyder, at der er behov for at metoder, standarder, design, materialer mv. løbende ændres/tilpasses/udvikles. Dette initiativ skal sikre, at de mange dygtige og engagerede undervisere i tilknytning til industriel produktionshygiejne får mulighed for, at få ført deres viden ”Up-To-Date”. Inden for erhvervsuddannelserne er samarbejdet med praktikvirksomhederne meget vigtigt, derfor inviteres medarbejdere fra relevante praktikvirksomheder også til at deltage.

Videnscenter Procesteknologi har i samarbejde med FORCE Technology, Annette Baltzer Larsen iværksat dette kompetence- og vidensdelingsforløb om produktionshygiejne for undervisere og interessenter fra industrien. Underviserne er fra FORCE Technology.

Program for dag 2 “Hygiejnisk design, rengøring & rengøringsvalidering”
Tirsdag den 2. oktober 2018, kl. 9.00 – 14.30: 

08.30 – 09.00           Morgenkaffe & mulighed for at netværke

09.00 – 09.15           Velkomst og præsentation

09.15 – 09.30           Lovgivningen omkring hygiejne?

09.30 – 11.30           Hygiejnisk design

11.30 – 12.00           Rengøring – åbent udstyr

12.00 – 12.45           Frokost

12.45 – 13.30           Rengøring – lukket udstyr

13.30 – 14.00           Rengøringsvalidering

14.00 – 14.30           Opsamling/afrunding & netværke med Kaffe

Tilmelding:

  • Tilmelding til EUC Lillebælt Henning Aaberg haa@eucl.dk – Det er gratis at deltage, der opkræves dog et gebyr på 250 kr. ved manglende fremmøde.
  • Arrangementerne gennemføres på EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia